Skoči na glavno vsebino

FRANCOŠČINA

Opis predmeta

Francoščino si lahko izberejo dijaki za drugi tuji jezik. V štirih letih se po tri ure tedensko naučijo vseh štirih jezikovnih spretnosti: govora, poslušanja, branja in pisanja, večinoma na ravni A2-B1+, po evropski jezikovni lestvici.

 

Pouk francoščine poteka v manjših skupinah, zato je aktivnost dijakov toliko večja, delo pa zelo interaktivno, saj pouk pogosto popestrimo z uporabo različnih učnih pristopov in zabavnih ter aktualnih spletnih orodij in gradiv.

Pouk francoščine ne temelji samo na učenju jezika, temveč tudi na spoznavanju francoske kulture, kulinarike, glasbe, mode, športa in tudi drugih frankofonskih držav, zato nas pri pouku občasno obišče tudi naravni govorec. Z dijaki beremo francosko mladinsko literaturo in se pripravljamo na tekmovanje iz bralne značke, pojemo šansone in sestavljamo točke za različne nastope. Praktično uporabo jezika dijaki lahko preizkusijo v okviru izmenjav s francoskimi šolami, nepogrešljiva je tudi ekskurzija v Pariz.

 

Zakaj torej izbrati francoščino?

  • Govori jo 300 milijonov ljudi na svetu, na vseh petih kontinentih, in je za angleščino na 2. mestu kot tuji jezik, ki se ga učijo po svetu.
  • Je uradni jezik v 75 državah (Amerike, Afrike, Azije, Oceanije in Evrope).
  • Je 2. delovni jezik v Bruslju in vseh evropskih inštitucijah.
  • Znanje francoščine lahko nadgradite tudi na različnih fakultetah, kot so Filozofska fakulteta, Pravna fakulteta, FDV, Ekonomska fakulteta in Fakulteta za upravo.
  • Dobro znanje francoščine je danes nepogrešljivo in zelo dragoceno pri iskanju službe, še posebej v širšem evropskem prostoru.

 

Matura

Francoščino lahko dijaki izberejo kot izbirni predmet na maturi, na osnovnem in višjem nivoju. Na maturo se dijaki še dodatno pripravljajo v četrtem letniku.

 

Tekmovanja

Dijaki lahko tekmujejo iz francoske bralne značke (Epi lecture), na katero se pripravljamo tudi v okviru pouka, prav tako pa v 4. letniku izvedemo šolsko tekmovanje iz znanja jezika, najboljši dijaki se udeležijo državnega tekmovanja. Dijaki se udeležujejo tudi različnih natečajev.

 

Priprave na tekmovanja

Na tekmovanja se pripravljamo med poukom in izven njega.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Vsako leto dijaki dosegajo zlata in srebrna priznanja iz bralne značke, več dijakov se je v zadnjih letih uvrstilo tudi na državno tekmovanje iz znanja francoščine. Skupina dijakov je pred nekaj leti osvojila prvo mesto za najboljši promocijski video za francoščino.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Dijake spodbujamo k nastopom v francoskem jeziku, k udeležbi na različnih natečajih, kot npr. za najboljši promocijski video, za izdelavo novoletne voščilnice, za pisanje poezije ali proze v francoščini. Vsako leto se udeležimo Frankofonskega festivala v Celju. Dijaki lahko sodelujejo pri različnih projektih, npr. (Théâtre en classe) gledaliških delavnicah v francoščini, kjer dobimo tudi mentorje iz Francije. Udeležujejo se tudi izmenjav s francoskimi šolami v Royanu in La Ciotatu v sklopu projekta Erasmus +.

 

Pomoč dijakom

Manj uspešnim dijakom in športnikom nudimo pomoč v obliki individualnih ur (dopolnili pouk), spletnega gradiva, spletnih učilnic (Moodle in Xooltime), z delom na daljavo preko zooma.

 

Posebnosti predmeta

Delo v manjših skupinah omogoča dijakom, da so ves čas aktivni, a hkrati sproščeni in zelo hitro dobijo pomembno povratno informacijo, ostane pa tudi več časa za utrjevanje. Pouk poteka v manjši, svetli in zelo simpatično opremljeni učilnici, kjer se dijaki zelo dobro počutijo.   

 

Izjave dijakov

"Francoščino se učim že 4 leta in lahko rečem, da se je ni tako težko naučiti, kot pravijo. Jezik je zelo preprost, mogoče tudi preprostejši od slovenščine, ker nima sklanjatve in dvojine. Ker ta jezik spada med romanske jezike, ima zelo veliko prevzetih in podobnih besed, kot so v italijanščini, španščini … Skupine pri francoščini so majhne, kar pomeni, da sodelujemo vsi in se tako lažje naučimo govoriti in razumeti. Delamo tudi veliko vaj in s tem utrjujemo svoje znanje. Ko bom uspešno zaključila gimnazijo, se nameravam preseliti v Švico. Tam se tudi v enem delu države uporablja francoščina in znanje, ki sem ga pridobila v srednji šoli, mi bo v pomoč. Zato sem tudi francoščino izbrala za maturo. Ko opraviš uspešno maturo, dobiš certifikat B2 za francoski jezik. Zanima me tudi moda, ki je za Francijo zelo pomembna, saj je center mode in umetnosti. Skratka, splača se naučiti tega jezika."
(Pamela Petrova, 4. d)

 

"Francoščino sem izbrala, ker se mi zdi eden izmed najlepših jezikov na svetu. Pomislim na Pariz, dobro hrano, modo in lepe francoske pesmi. Rada imam bagete, rogljičke in palačinke."

(Paulina Lina Tomažič, 2. b)

 

"Našo profesorico francoščine bi opisala kot zelo sproščeno, pozitivno, vedno nam je pripravljena pomagati, pa tudi veliko nas nauči. Pri pouku me najbolj razveselijo jasne razlage, sproščen potek dela in da imamo dijaki ves čas možnost sodelovanja, kar pripomore k temu, da se lažje naučimo jezika."

(Apsara Ana Markun, 2. d)