Programi s predmetnikom

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v prihajajočem šolskem letu izvajali tri programe:

– program gimnazije;

– program ekonomske gimnazije in

– program ekonomske gimnazije – športni oddelek.

 

Vsi trije programi se zaključijo  s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske programe.

 

Program GIMNAZIJE je med vsemi gimnazijskimi programi najbolj univerzalen, splošen. Namenjen je tako dijakom, ki so bolj naravoslovno usmerjeni kot tudi tistim, ki jih bolj zanimajo  jeziki ali družboslovje. Običajno so dijaki gimnazijskega programa še posebej motivirani za doseganje visokih učnih rezultatov in se v večjem številu odločajo, da opravljajo maturo na višji ravni.

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA je bolj družboslovno naravnan program, za katerega je značilno, da v predmetniku nima fizike, ampak ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko. Predmete, ki v sodobnem svetu dajejo nepogrešljiva znanja in spretnosti.Druge razlike od gimnazijskega programa so majhne. Programa se v marsičem tudi prepletata. To pa pomeni, da so prednosti enega in drugega programa lahko na voljo vsem dijakom naše šole.

 

EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

Program je identičen programu ekonomske gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športnem oddelku je 22 dijakov, kar omogoča dijakom uspešno združevanje športnih in šolskih obveznosti, ki jih lahko še bolj individualizamo glede na potrebe posameznika. Športniki namreč potrebujejo veliko usklajevanj šolskih in športnih obveznosti in ker so večkrat tudi daljše obdobje odsotni od pouka, jim na poti do cilja, torej mature, omogočamo različne prilagoditve, ki jih sproti, med šolskim letom, individualno prilagajamo posameznikom glede na potrebe in odsotnost. Konkretno so to nepogrešljiva pedagoška in športna koordinatorja, individualna učna pomoč, šolanje na daljavo, e-učilnice …

 

Na naši gimnaziji že vrsto let poučujemo s sodobnimi učnimi pristopi. Medpredmetno, timsko poučevanje, učenje učenja, e-izobraževanje in izobraževanje na daljavo so že dolgo naš vsakdanjik. Na mnogih področjih smo orali ledino – eAsistent, izobraževanje dijakov športnikov … – danes nam sledijo mnoge osnovne in srednje šole po celi Sloveniji. Ponosni smo na naše delo, predvsem pa na naše dijake, ki so dejavni in uspešni na mnogih življenjskih področjih in ne le v šoli.

 

V Gimnaziji Franceta Prešerna boste v programih gimnazija, ekonomska gimnazija in ekonomska gimnazija – športni oddelek pridobili znanje, ki vam bo pomagalo razvijati vaša močna področja. Da delamo dobro nam že vrsto let potrjujejo naši dijaki – uspešni in prepoznavni športniki, umetniki, podjetniki …

 

 

PREDMETNIK - Ekonomska gimnazija - športni oddelek 1. letnik

PREDMETNIK - Ekonomska gimnazija - športni oddelek 2., 3. in 4. letnik

PREDMETNIK - Ekonomska gimnazija 1. letnik

PREDMETNIK - Ekonomska gimnazija 2., 3. in 4. letnik
PREDMETNIK - Splošna gimnazija