Programi s predmetnikom

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v prihajajočem šolskem letu izvajali tri programe:

 

Splošni gimnazijski program

Pričakujemo, da se bodo kandidati, ki so ali naravoslovno ali družboslovno ali jezikoslovno usmerjeni, vpisali program splošna GIMNAZIJA.

 

V okviru izbirnih predmetov bodo izbrali katero koli področje, ki jim bo podlaga za študij na izbrani študijski smeri. Med izbirnimi predmeti bomo ponudili tudi ekonomijo, kar je za program splošne gimnazije redkost., ki ga bomo na naši šoli izvajali prvič in je namenjen predvsem dijakom, ki od gimnazijskega izobraževanja pričakujejo nekoliko več naravoslovja.

 

Ekonomsko gimnazijo in ekonomsko gimnazijo – športni oddelek

Program ekonomske gimnazije s predmeti ekonomija, podjetništvo in poslovna informatika omogoča izobrazbo, ki je v sodobnem svetu nepogrešljiva.

 

Razlika med programoma ekonomske gimnazije in ekonomske gimnazije – športni oddelek pa je v tem, da imajo dijaki v športnem oddelku več ur, namenjenih športni vzgoji, dijakom se prilagaja glede na njihove obveznosti spraševanje, preverjanje znanja, pisanje šolskih nalog, na razpolago sta jim tudi pedagoški in športni koordinator.

 

V športnem oddelku je 22 dijakov, s čimer je kakovost poučevanja bistveno boljša in omogoča uspešno združevanje športnih in šolskih obveznosti.

 

V vseh programih, ki jih bomo izvajali na naši šoli, bodo poučevali nadpovprečno izobraženi učitelji. S ponosom si upamo trditi, da smo ena najkakovostnejših in najprepoznavnejših gimnazij v Sloveniji. Naša prepoznavnost in uspehi so plod trdega in načrtnega dela.

 

Sodobni učni pristopi – medpredmetno, timsko poučevanje, učenje učenja, e-izobraževanje in izobraževanje na daljavo – so že dolgo naš vsakdanjik. Na mnogih področjih smo orali ledino – e-asistent, izobraževanje dijakov športnikov – danes nam sledijo mnoge osnovne in srednje šole po celi Sloveniji. Ponosni smo na naše delo, predvsem pa na naše dijake, ki so dejavni in uspešni na mnogih življenjskih področjih in ne le v šoli.

 

V Gimnaziji Franceta Prešerna boste v programih splošna gimnazija, ekonomska gimnazija in ekonomska gimnazija – športni oddelek pridobili znanje, s katerim boste postali ponosni, samozavestni in uspešni mladi ljudje. Postanite del ekipe, v kateri nam zavest o lastni posebnosti in kakovostnem delu že dolgo potrjujejo naši dijaki – uspešni športniki, umetniki, podjetniki …

 

PREDMETNIK - Ekonomska gimnazija – športni oddelek

PREDMETNIK - Ekonomska gimnazija
PREDMETNIK - Splošna gimnazija