Skoči na glavno vsebino

 

 

 

       

 

Projekt PODVIG (POD-jetnost V GI-mnazijah)

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Trajanje projekta: od maja 2018 do avgusta 2022.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR

 

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

 

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 

Projekt PODVIG na GFP (2018-2022)

 

Ključni cilj projekta je bil razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen je bilo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvito, preizkušeno in implementiranje modela, ki omogoča učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih gimnazije celovito razvijajo kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

 

V času projekta (od maja 2018 do avgusta 2022) so bile na naši gimnaziji izvedene naslednje dejavnosti, ki so spodbujale uvajanje kompetenc podjetnosti v program Splošna gimnazija:

  • medpredmetne povezave (ITS),
  • izzivi za dijake,
  • dnevi dejavnosti (podjetniški dnevi),
  • učenje na prostem.

 

Nekaj utrinkov iz posameznih dejavnosti je v fotogaleriji (foto: arhiv GFP)