eTwinning

Šolsko leto 2019/2020

Juanita-Tod unter den Palmen

 

14. 1. 2020 je Nacionalna svetovalna služba CMEPIUS - eTwinning odobrila projekt "Juanita-Tod unter den Palmen", pri katerem sodelujejo dijaki 1. cš GFP in njihovi vrstniki iz Colegia Santo Domingo de Guzman iz Španije. Glavni cilj projekta je mednarodno aktivno sodelovanje med dijaki dveh šol, pri čemer se dijaki učijo nemščino skozi igranje vlog, hkrati pa pri tem uživajo in so ustvarjalni. V projektu bomo spodbujali ključne jezikovne, kulturne, digitalne, podjetniške kompetence, učili se bomo učiti, se družili v Chatroomu, prek videokonferenc, eT-live, messengerja, whatts up-a, prek Hangoutsa ...

 

Mentorica projekta: Vesna Arh, mag.

 

  

 

Šolsko leto 2018/2019

 

EVROPSKI ZNAK KAKOVOSTI ZA MEDNARODNI PROJEKT iBook - deutsche Bundesländer

 

Dijaki 2. b in 2. d so skupaj z mentorico Vesno Arh za svoj projekt iBook deutsche Bundesländer poleg nacionalnega dobili še Evropski znak kakovosti.

eTwinning projekt "Bist du der Täter?"

 

Med španskimi in slovenskimi dijaki je letos v projektu eTwinning potekalo igranje vlog. Mentorici prof. Vesna Arh in španska prof. Carolina Velasco sta dijake razdelili v skupine po šest: trije španski dijaki so aktivno sodelovali s tremi slovenskimi. Vsaka skupina je predstavljala enega od devetih likov v igri. Kaj vse so dijaki počeli, si lahko ogledate v videu.

 

 

 

 

Šolsko leto 2017/2018

eTwinning projekt – iBook- deutsche Bundesländer je prejel ZNAK KAKOVOSTI


V ponedeljek, 1. 10. 2018, smo prejeli veselo novico, da je bil projekt iBook – deutsche Bundesländer, ki smo ga na GFP izvajali z dijaki 2.B/D pod mentorstvom Vesne Arh in španskimi vrstniki ter njihovo mentorico Carolino Velasco, nagrajen z Znakom kakovosti. Obrazložitev je bila sledeča: »Projekt je dijake spodbujal k učenju tujega jezika. Dijaki so poleg jezikovnih kompetenc razvijali se medkulturne, socialne in digitalne kompetence.


Iz pregledno urejene spletne učilnice je razvidna dobra komunikacija s projektnimi partnerji in vključenost vseh projektnih partnerjev v izvedbo projekta. Izbrana e- orodja so primerna za vključene dijake. Projekt je osnovan na pravem sodelovalnem delu, mednarodno mešane skupine dijakov so soustvarile video in e-knjigo.«
Predstavitev našega dela: https://www.powtoon.com/online

                                          https://en.calameo.com/books

 

    

 

Predstavitev eT projekta v letu 2017/18

 

Deutsche Bundesländer

 

Zaključni filmček: https://www.powtoon.com/c/cDvxYiPwpAS/1/m

 

iBook: https://en.calameo.com/books/00557563298f98a881198   

 

Primer intervjuja znane osebe: https://vimeo.com/269385080 

 

Primer Poppleta: http://popplet.com/app/#/4400167 –  Sachsen

 

 

 

Šolsko leto 2017/2018

 

V projektu "iBOOK – deutsche Bundesländer" sodelujejo dijaki 1. B in 1. D GFP z vrstniki iz Španije. Mentorici Vesna Arh in Carolina Velasco sta dijake razvrstili v 16 skupin (v vsaki skupini sta dva slovenska in dva španska dijaka). Končni izdelek raziskovanja bo e-knjiga, v kateri bodo dijaki predstavili vseh 16 nemških zveznih dežel. Več o naših eTwinning projektih najdete na povezavi: https://twinspace.etwinning.net/

 

 

ZAKLJUČENI PROJEKTI

 

Pri projektu eTwinning smo sodelovali tudi v preteklih letih. V šolskem letu 2016/2017 so v projektu "Märchen und Legenden aus der Schweiz ..." sodelovali dijaki 3. A GFP. Dijaki so predstavili legendo o Wilhelmu Tellu v digitalni obliki. Delo je potekalo v petih skupinah (risanje, branje zgodbe, krajšanje besedila, prevajanje v nemščino in animacija). Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=B6ndx2Px-tk&feature=youtu.be si lahko digitalizirano legendo tudi ogledate.

 

GFP je eTwinning šola: GFP eTwinning film

V letu 2015/2016 smo z dijaki 2. A raziskovali nemška mesta v projektu »Wir fahren virtuell weg«. Oblikovali smo 10 skupin. Vsaka skupina (2 dijaka GFP in 2 dijaka iz Španije) je izbrala določeno nemško mesto, ki ga bo ob koncu šolskega leta predstavila na videokonferenci. Poseben izziv je za dijake predstavljala organizacija virtualnega potovanja v izbrana mesta. Na tej povezavi si lahko ogledate, kaj so dijaki ustvarili: http://wirfahrenvirtuellweg.weebly.com/ 

 

Naredili smo tudi dve digitalni pravljici, ki si ju lahko ogledate tukaj:

 

Dijaki iz Poljske so ustvarjali tukaj:new-twinspace.etwinning.net/.../layout?p_l_id=27187778
  

mentorica eTwinning projektov na GFP: Vesna Arh, mag.