eTwinning

 

ŠOLSKO LETO 2022/2023

V šolskem letu 2022/23 z dijaki GFP sodelujemo v dveh eTwinning projektih:

 

1. PROJEKT - Sport öffnet uns die Türen

Dijaki 3. č razreda GFP skupaj s slovaškimi vrstniki GYMNÁZIUM JANKA KRÁĽA (www.gjkzm.sk, Virtueller Rundgang: https://www.gjkzm.sk/fotogaleria/virtual) dokazujejo, kako šport zbližuje ljudi in nam odpira mnogokatera vrata. V projektu dijaki preučujejo različne teme:

 • Jaz in moj odnos do športa ter Fair Play

  Was verstehst du unter dem Wort FAIR PLAY?

  MENTIMETER: Womit beschäftige ich mich in meiner Freizeit?

  Was mache ich? Wann? Wie oft? Warum?

  PADLET: Wir üben unseren Wortschatz zum Thema Fair Play im Sport

  LEARNINGAPPS: https://learningapps.org/watch?v=pm594q5zn22

 

 

 • Zdravo jesti in ostati zdrav

 • Recepti (Dijaki napišejo svoje recepte z zdravo prehrano za svoje sovrstnike v tujini in ti jedi po njihovem receptu tudi pripravijo.)

 

 

Sodelovanje dijakov GFP z dijaki Gimnazije Janka Krala iz Zlatih Moravc - končni izdelek

 

Dijaki 3. č GFP in dijaki Gimnazije Janka Krala iz Zlatih Moravc, ki sodelujejo v eTwinning projektu "Sport öffnet uns die Türen", so pripravili prvi končni izdelek skupnega sodelovanja – Koledar zdrave prehrane za leto 2023. Konec januarja bodo dijaki objavili tudi zvočno e-knjigo z recepti, ki so jih tudi sami preizkusili.

 

 

 

 

2. PROJEKT - Junge Leute geben nicht auf

V tem projektu pa sodelujejo dijaki 2. č GFP z dijaki iz Italije, Poljske, Turčije in Slovaške. Tema projekta je Mladi ne obupajo. Trenutno smo še v začetni fazi, ko se dijaki predstavljajo drug drugemu:

https://padlet.com/MagdalenaKM/khyhu5nd6lra88cg

 

 

 

 

Znak kakovosti za projekt eTWINNING

 

Nacionalna svetovalna služba za ERASMUS +, katerega del je tudi eTwinning, je 1. 9. 2022 Gimnaziji Franceta Prešerna podelila Znak kakovosti za projekt Unternehmen Europa. V projektu so sodelovali dijaki lanskega 1. Cš in Gš razreda pod mentorstvom profesorice Vesne Arh in dijaki iz Poljske, Italije, Slovaške, Hrvaške in Turčije, ki so v projektu predstavili svoje dežele in izdelke, po katerih je njihova država najbolj znana, ter se urili v oglaševanju in trženju. Na podlagi tega mednarodnega sodelovanja je nastala skupna e-knjiga o izdelkih vsake dežele.

 

 

 

Mentorica projekta: Vesna Arh, mag.

 

  

 

 

 

 

 

  

mentorica eTwinning projektov na GFP: Vesna Arh, mag.

 

 

 

 

ARHIV

 

Šolsko leto 2015/2016

Šolsko leto 2016/2017
Šolsko leto 2017/2018

Šolsko leto 2018/2019

Šolsko leto 2019/2020

Šolsko leto 2021/2022