Učbeniki

V priloženih datotekah so seznami učbenikov in delovnih zvezkov ter učbeniški kompleti za šolsko leto 2018/2019. Izposojevalnino poravnate po položnici praviloma v enem obroku jeseni 2018. Starši, ki zaradi socialne stiske ne zmorejo plačati zneska, lahko zaprosijo za plačilo v več obrokih oziroma oprostitev plačila.

 

Učbeniške komplete dijaki 2. in 3. letnikov prejmejo junija 2018, dijaki 1. in 4. letnikov pa prvi šolski dan 2018/2019.

 

Vse dodatne informacije o učbenikih dobite v šolski knjižnici na telefonski številki 059 093 363.


Skrbnica učbeniškega sklada: Romana Čemažar, prof.

 

 Učbeniški kompleti 2018 / 2019

 Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - EG 2018 / 2019

 Seznam ucbenikov in delovnih zvezkov - SPL 2018 / 2019