Učbeniki

V priloženih datotekah so seznami učbenikov in delovnih zvezkov ter učbeniški kompleti za šolsko leto 2021/2022. Izposojevalnino poravnate po položnici praviloma v enem obroku jeseni 2021. Starši, ki zaradi socialne stiske ne zmorejo plačati zneska, lahko zaprosijo za plačilo v več obrokih oziroma oprostitev plačila.

 

Učbeniške komplete za šolsko leto 2021/22 vsi dijaki prejmejo v začetku šolskega leta v času organiziranega vračanja in prevzemanja učbenikov.

 

Dodatne informacije o učbenikih dobite v šolski knjižnici na telefonski številki 059 093 363 ali na e-naslovu ....

 

Skrbnica učbeniškega sklada: Romana Čemažar, prof.

Učbeniški kompleti 2022/2023

Učbeniški kompleti - športni oddelki 2022/2023

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - EG 2022/2023

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - EG(š) 2022/2023

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - SPL 2022/2023

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - SPL(š) 2022/2023