Učbeniki

V priloženih datotekah so seznami učbenikov in delovnih zvezkov ter učbeniški kompleti za šolsko leto 2019/2020. Izposojevalnino poravnate po položnici praviloma v enem obroku jeseni 2019. Starši, ki zaradi socialne stiske ne zmorejo plačati zneska, lahko zaprosijo za plačilo v več obrokih oziroma oprostitev plačila.

 

Učbeniške komplete dijaki 2. in 3. letnikov prejmejo junija 2019, dijaki 1. in 4. letnikov pa prvi šolski dan 2019/2020.

 

Vse dodatne informacije o učbenikih dobite v šolski knjižnici na telefonski številki 059 093 363.

 

Skrbnica učbeniškega sklada: Romana Čemažar, prof.

 

 

 Učbeniški kompleti 2019/2020

 Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - EG 2019/2020

 Seznam ucbenikov in delovnih zvezkov - SPL 2019/2020