Učbeniki

V priloženih datotekah so seznami učbenikov in delovnih zvezkov ter učbeniški kompleti za šolsko leto 2017 / 2018. Izposojevalnino poravnate po položnici praviloma v enem obroku jeseni 2017. Starši, ki zaradi socialne stiske, ne zmorejo plačati zneska, lahko zaprosijo za plačilo v več obrokih oziroma oprostitev plačila.

 

Učbeniške komplete bodo dijaki 2. in 3. letnikov prejeli junija 2017, dijaki 1. in 4. letnikov pa prvi šolski dan 2017 / 2018.

 

Vse dodatne informacije o učbenikih dobite v šolski knjižnici na telefonski številki 059 093 363.
Skrbnica učbeniškega sklada: Romana Čemažar, univ. dipl. soc.

 

 

 

Učbeniški kompleti 2017 / 2018

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - EG 2017 / 2018

Seznam ucbenikov in delovnih zvezkov - SPL 2017 / 2018