V novo šolsko leto s tednom obveznih izbirnih vsebin

Na naši gimnaziji smo vsako novo šolsko leto začeli s pestrim tednom obveznih izbirnih vsebin in tudi letos je za nami prvi sklop OIV, vendar smo jih popolnoma prilagodili trenutnim zdravstvenim razmeram. Po tujini nismo potovali, tako kot smo vsako leto, niti nismo imeli taborov in ekskurzij, so pa naši dijaki spoznavali Kranj z okolico in imeli številne izobraževalne delavnice.

 

Prvošolcem zaradi koronavirusa nismo mogli organizirali spoznavnega tabora v Bohinju, na katerem so v preteklosti na sproščen način in ob številnih športnih aktivnostih spoznavali svoje sošolce in razrednike. Letošnje šolsko leto smo se odločili, da si bodo dijaki prvih letnikov ogledali znamenitosti gorenjske prestolnice, našega lepega Kranja, ki jih premalo poznamo. Ogledali so si kostnico in razstavi Prelepa Gorenjska – 20. stoletje in V blesku kovinske oprave v gradu Khislstein. Vodeni sprehod po starem mestnem jedru je celo Kranjčanom ponudil veliko novih informacij, kaj šele dijakom, ki na našo gimnazijo prihajajo s celotne Gorenjske, dijaki športniki pa s celotne Slovenije. Dijake prvih letnikov sta navdušili tudi delavnici v okviru projekta Korak naprej Človekove pravice in temeljne svoboščine ter Organizacija državne oblasti.

 

Tudi četrtošolci letošnjega šolskega leta niso začeli s tradicionalno maturantsko ekskurzijo v Španijo, ampak so imeli delavnice, na katerih jim bo pridobljeno znanje še kako koristilo v bližnji prihodnosti. Sindikat Mladih jih je želel opolnomočiti za učinkovit vstop na trg dela in z vsebinami aktivnega državljanstva. Dijaki so se soočili z vsebinami: prepoznavanje lastnih kompetenc, predstavitev stebrov izobraževanja, prijava na Zavod RS za zaposlovanje in priprava na razgovor za službo, analiza različnih oblik dela, diskriminacija na trgu dela, prekarno delo, pravice na delovnem mestu in sindikalne vsebine in možnosti participacije.

 

Zelo jih je navdušila tudi gledališka predstava in delavnice Živim po svoji pameti (vplivmedijev),na katerihso spoznavali vplive medijev na vsakdanje življenje in obnašanje posameznika, družine in družbe.

 

Tudi dijakom drugih letnikov je prvi šolski teden hitro minil. Dijaki ekonomske gimnazije so v Kovačnici imeli podjetniški dan, gimnazijci pa medpredmetni naravoslovni dan v šoli in njeni okolici. Vsi pa so poslušali zanimivo predavanje humanitarke Jane Dular, ki v vzhodni Afriki (Uganda, Tanzanija, Kenija, Malavi) živi in humanitarno deluje že 12 let.  V afriški državi Malavi je ustanovila organizacijo ELA v pomoč otrokom s posebnimi potrebami, mladini in ženskam. Ekonomskih gimnazijcev pa se je »dotaknila« delavnica Še vedno vozim – vendar ne hodim kot tudi predavanje o drogah. Cilj delavnice Še vedno vozim – vendar ne hodim je osveščati mlade o prometni varnosti, da se zavedo velike odgovornosti, ki jo imajo do sebe in do drugih, ko sedejo za volan. Na delavnicah so mladi pridobivali znanje neposredno od ljudi, ki imajo lastne izkušnje oziroma osebne zgodbe iz prometnih nesreč, in sicer kot so policisti, gasilci, reševalci in tudi žrtve v prometnih nesrečah.

 

Dijaki tretjih letnikov so ravno tako imeli delavnice, nad katerimi so bili navdušeni, pridobivali so knjižnično-informacijska znanja, navdušila pa jih je predvsem podjetniška delavnica Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Korona časi so nas dokončno naučili, da bomo morali biti v prihodnosti zelo prilagodljivi, za kar pa je treba imeti veliko znanja. Zato smo s pomočjo agencije SPIRIT Slovenija organizirali v okviru projekta Mladim se dogaja 2020 delavnice, na katerih so s podjetniško miselnostjo želeli opolnomočiti tudi gimnazijce, saj so bili ekonomski gimnazijci v preteklosti nad njimi navdušeni. Dijaki so se naučili razvijati poslovne ideje vse od začetka priprave prototipa in »pichanja« idej, do predstavitve in javnega nastopanja.

 

Seveda smo bili v prvem šolskem tednu v okviru izbirnih vsebin aktivni tudi v športu, Na športnem dnevu so se prvošolci na posestvu Brdo učili osnov igranja golfa. Višji letniki pa so odšli na pohod, saj so v času pandemije veliko presedeli pred računalniki. Šli so na Jakoba, Jošt in na pohod po Mamutovi poti. 

 

Tako kot se šolsko leto na naši šoli začne pestro tudi celotno leto našim dijakom nudimo mnoge obšolske dejavnosti, na katerih nadgrajujejo v šoli pridobljeno znanje. Čeprav letos nismo bili v tujini, na taborih in ekskurzijah so dijaki poudarili, da so se v tednu OIV veliko naučili in spoznali, kako lep je Kranj z okolico.

Ogled seznama objav