Čemazar Romana

 

IZOBRAZBA | univerzitetna diplomirana sociologinja
DELOVNO MESTO | šolska knjižničarka
NAZIV | svetovalka

 

E-MAIL...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 363

 

Ima strokovna naziva profesorica sociologije in bibliotekarka ter licenco za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI.

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna je članica tima za kakovost, koordinatorica programa MEPI in Erasmus+ projekta Odgovorni turizem, ter somentorica šolskega časopisa.

 

Verjame v moč knjige, rada ima gore in odkrivanje drugačnosti različnih kultur.