Skoči na glavno vsebino

Športniki

Perspektivni in vrhunski dijaki športniki so lahko razporejeni v vse programe in oddelke, ne samo v športni oddelek. Za lažje prilagajanje obveznostim posameznih športnih panog se trudimo združevati v razrede športnike po športnih panogah.

 

GFP je širši javnosti že dolgo poznana kot šola, na kateri se šolajo vrhunski in perspektivni športniki, ki zmorejo usklajevati šolske in športne obveznosti. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je zato šoli podelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

 

Vsi dijaki športniki imajo status športnika, ki jim omogoča predvsem prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja. Ker vsak šport zahteva določeno obremenjenost, se v skladu s tem načrtuje delo v šoli.

 

Za lažje usklajevanje šolskih in športnih obveznosti bodo dijaki:

  • Izdelali osebne izobraževalne načrte oz. osebne mape, ki vsebujejo dijakove cilje za tekoče šolsko leto, načrt pridobivanja ocen in osebno redovalnico. Mapa bo vsebovala tudi program treningov in napoved daljših odsotnosti. Vpogled v osebno mapo imajo lahko razrednik, nadomestni razrednik in koordinator, če dijak biva v dijaškem domu lahko tudi vzgojitelj.
  • Vnaprej najavili razredniku in koordinatorju izostanke, ki nastanejo zaradi treningov ali tekmovanj.

 

ŠPORTNI ODDELKI – GIMNAZIJA (Gš) IN EKONOMSKA GIMNAZIJA (EGš)

 

V ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE SMO V ŠOLSKEM LETU 2021/22 VPISOVALI PRVIČ.

 

Program Gš je zelo podoben programu gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. Več je ur športne vzgoje. - PREDMETNIK Gš

 

Program EGš je že več kot desetletje na GFP, ki je edina strokovna gimnazija v Sloveniji s pravim športnim oddelkom, ki s svojim načinom dela omogoča najboljše možne pogoje za usklajevanje športa in šole. - PREDMETNIK EGš

 

V športni oddelek se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti. V športne oddelke vpisujemo od 20 do 22 dijakov. Za delo s športniki skrbijo koordinatorji in razrednik. Delo športnikov se v šoli načrtuje individualno glede na obremenjenost v športu.

 

Dijakom v športnih oddelkih bomo omogočali:

  • Šolanje na daljavo za največ odsotne dijake in tiste, ki se šolajo iz tujine.
  • Dodatno delo oz. dodatni pouk pri predmetih, ki jim zaradi odsotnosti delajo največ težav. Dodatne ure so namenjene dijakom, ki so največ odsotni, in tistim, ki snovi ne razumejo oz. bi jo radi utrdili.
  • Dopoldanske treninge v okviru športne vzgoje. Te ure vodi učitelj športne vzgoje, tesno z njim sodeluje trener, ki skrbi tudi za vse preostale treninge dijaka športnika. Omogočeno jim je tudi svetovanje kondicijskega trenerja na šoli, ki lahko v skladu s trenerjevimi navodili pripravi treninge v času športne vzgoje.
  • Prilagojen program obveznih izbirnih vsebin.
  • Sodelovanje s psihologom. Dijakom športnikom po potrebi omogočamo brezplačno individualno psihološko pripravo, ki poteka tako v obliki osebnih obravnav kot tudi na daljavo.
  • Brezplačno svetovanje strokovnega zunanjega sodelavca o regeneraciji po treningih, preventivni vadbi pred poškodbami in rehabilitaciji po poškodbah.

 

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

 

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

 

Predložiti morajo naslednja dokazila:

 

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/zbirke/storitve/ prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-inizpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

 

POMEMBNO:

Dokazila pošljite najkasneje do 2. 3. 2022 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov ....

 

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

 

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola do 28. 3. 2022 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

 

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 4. 4. 2022.

 

DELO S ŠPORTNIKI EKIPNIH ŠPORTOV

 

Dobro prakso iz individualnih športov prenašamo na ekipne športe. V okviru projekta, ki ga podpira tudi Mestna občina Kranj in v sodelovanju s športnimi klubi, dijakom športnikom glede na njihove individualne potrebe omogočamo prilagojene ure športne vzgoje, ki so v dogovoru s trenerji, optimalen urnik šolskih obveznosti, možnost individualnih ur pouka za posameznike, pomoč koordinatorjev, psihološko podporo, sodelovanje s fizioterapevtom …

 

ŠOLANJE NA DALJAVO, e-izobraževanje

 

Šolanje na daljavo omogočamo najbolj obremenjenim in največ odsotnim dijakom. Na tak način se izobražujejo tudi dijaki športniki, ki niso nujno vpisani v Gš in EGš, vendar zaradi športnih obveznosti ne morejo redno obiskovati pouka. Vsi predmetni aktivi imajo spletne učilnice, v katerih učitelji objavljajo gradiva, preverjanja, delovne in učne liste ipd. Z dijaki delamo s pomočjo videokonferenc, spletne pošte, komunikacijskih kanalov v eAsistent-u …

 

Zahtevnejše je ocenjevanje znanja na daljavo, ki ga po potrebi izvajamo pri največ odsotnih dijakih. Lahko se oceni samo del snovi ali celo predmet v celoti. Večina dijakov, ki se odloči za šolanje na daljavo, uporablja kombiniran način. Torej, obiskujejo redni pouk, ko pa so veliko odsotni, si pomagajo s šolanjem na daljavo. V izjemnih primerih (npr. ko dijak odide v tujino) lahko na daljavo ocenimo tudi celotne predmete in tako tudi tem športnikom omogočimo, da uspešno zaključijo šolanje.