Športniki

 

Športniki v programih »GIMNAZIJA, EKONOMSKA GIMNAZIJA IN EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK«

 

Perspektivni in vrhunski dijaki športniki so lahko razporejeni v vse programe in oddelke, ne samo v oddelek ekonomske gimnazije – športni oddelek. Za lažje prilagajanje obveznostim posameznih športnih panog se trudimo združevati v razrede športnike po športnih panogah. Na Gimnaziji Franceta Prešerna se zavedamo, da je za usklajevanje šole in športa potrebno dobro skrbeti.

 

Vsi dijaki športniki imajo status športnika, ki jim omogoča predvsem prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja. Ker vsak šport zahteva določeno obremenjenost, se v skladu s tem načrtuje delo v šoli.

 

Za lažje usklajevanje šolskih in športnih obveznosti bodo dijaki:

  • Izdelali osebne izobraževalne načrte oz. osebne mape, ki vsebujejo dijakove cilje za tekoče šolsko leto, načrt pridobivanja ocen in osebno redovalnico. Mapa bo vsebovala tudi program treningov in napoved daljših odsotnosti. Vpogled v osebno mapo imajo lahko razrednik, nadomestni razrednik in koordinator, če dijak biva v dijaškem domu lahko tudi vzgojitelj.
  • Vnaprej najavili razredniku in koordinatorju izostanke, ki nastanejo zaradi treningov ali tekmovanj.

 

Dijakom omogočamo naslednje ugodnosti:

  • Dodatno delo oz. dodatni poukpri predmetih, ki jim zaradi odsotnosti delajo največ težav. Dodatne ure so namenjene dijakom, ki so največ odsotni, in tistim, ki snovi ne razumejo oz. bi jo radi utrdili. Pobude za dodatno delo lahko posredujejo dijaki, profesorji, pedagoški koordinator/razrednik, ki tudi izdela urnik dodatnega pouka.
  • Individualne pogoje ocenjevanja znanja, kar pomenimožnost dogovora za alternativne roke ocenjevanj, ocenjevanje vnaprej, združevanjeocen, pridobivanje ocen na daljavo ipd.
  • Dopoldanske treninge v okviru športne vzgoje, ki jih vodi učitelj športne vzgoje, tesno z njim sodeluje trener, ki skrbi tudi za vse preostale treninge dijaka športnika.
  • Brezplačno fizioterapevtsko svetovanje strokovnega zunanjega sodelavca o regeneraciji po treningih, preventivni vadbi pred poškodbami in rehabilitaciji po poškodbah.

 

Projekt e-izobraževanja (šolanja na daljavo)

Šolanje na daljavo omogočamo najbolj obremenjenim in največ odsotnim dijakom. Na tak način se izobražujejo tudi dijaki športniki, ki niso nujno vpisani v EG-š, vendar zaradi športnih obveznosti ne morejo redno obiskovati pouka. Pouk na daljavo poteka pri izbranih predmetih, večina profesorjev tudi sicer uporablja spletne učilnice.

 

PREDSTAVITEV ŠPORTNIH ODDELKOV si lahko ogledate tukaj.