Športniki

 

Športniki v programih »GIMNAZIJA, EKONOMSKA GIMNAZIJA IN EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK«

 

Perspektivni in vrhunski dijaki športniki so razporejeni v vse programe in oddelke, ne samo v oddelek ekonomske gimnazije – športni oddelek. Za lažje prilagajanje obveznostim posameznih športnih panog se trudimo združevati v razrede športnike po športnih panogah. Na Gimnaziji Franceta Prešerna se zavedamo, da je za usklajevanje šole in športa potrebno dobro skrbeti.

 

Vsi dijaki športniki imajo status športnika, ki jim omogoča predvsem prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja. Ker vsak šport zahteva določeno obremenjenost, se v skladu s tem načrtuje delo v šoli.

 

Za lažje usklajevanje šolskih in športnih obveznosti bodo dijaki :

  • izdelali osebne izobraževalne načrte oz. osebne mape, ki vsebujejo dijakove cilje za tekoče šolsko leto, načrt pridobivanja ocen in osebno redovalnico. Mapa bo vsebovala tudi program treningov in napoved daljših odsotnosti. Vpogled v osebno mapo imajo lahko razrednik, nadomestni razrednik in koordinatorja, če dijak biva v dijaškem domu pa lahko tudi vzgojitelj.
  • vnaprej najavili razredniku in pedagoškemu koordinatorju oz. koordinatorici izostanke, ki nastanejo zaradi treningov ali tekmovanj.

 

Dijakom omogočamo naslednje ugodnosti:

  • dodatno delo oz. dodatni pouk pri predmetih, ki jim zaradi odsotnosti delajo največ težav. Dodatne ure so namenjene dijakom, ki so največ odsotni, in tistim, ki snovi ne razumejo oz. bi jo radi utrdili. Pobude za dodatno delo lahko posredujejo dijaki, profesorji, pedagoški koordinator/razrednik, ki tudi izdela urnik dodatnega pouka.
  • dopoldanske treninge v okviru športne vzgoje. Te ure vodi učitelj športne vzgoje (športni koordinator), tesno z njim sodeluje trener, ki skrbi tudi za vse preostale treninge dijaka športnika. Omogočeno jim je tudi svetovanje kondicijskega trenerja na šoli, ki lahko v skladu s trenerjevimi navodili pripravi treninge v času športne vzgoje.
  • brezplačno svetovanje strokovne zunanje sodelavke o regeneraciji po treningih, preventivni vadbi pred poškodbami in rehabilitaciji po poškodbah.

 

Ostale ugodnosti športnikov

Za izredno obremenjene športnike se prilagoditve učnega procesa lahko opredelijo v pedagoških pogodbah za vsakega dijaka posebej. Priloga pedagoški pogodbi je izvedbeni načrt izobraževanja, ki ga sproti spremlja in po potrebi spreminja pedagoški koordinator v sodelovanju z razrednikom in svetovalnim delavcem.

 

Projekt e-izobraževanja (šolanja na daljavo)

Šolanje na daljavo omogočamo najbolj obremenjenim in največ odsotnim dijakom. Na tak način se izobražujejo tudi dijaki športniki, ki niso nujno vpisani v EG-š, vendar zaradi športnih obveznosti ne morejo redno obiskovati pouka. Pouk na daljavo poteka pri izbranih predmetih, večina profesorjev pa tudi sicer uporablja spletne učilnice.

 

PREDSTAVITEV ŠPORTNIH ODDELKOV si lahko ogledate tukaj.