Skoči na glavno vsebino

Gimnazija

Program GIMNAZIJE je med vsemi gimnazijskimi programi najbolj univerzalen, splošen. Namenjen je tako dijakom, ki so bolj naravoslovno usmerjeni kot tudi tistim, ki jih bolj zanimajo jeziki ali družboslovje. Običajno so dijaki gimnazijskega programa še posebej motivirani za doseganje visokih učnih rezultatov in se v večjem številu odločajo, da opravljajo maturo na višji ravni. Gimnazija spodbuja ustvarjalnost, razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspeh v poklicu in življenju.

PREDMETNIK G