Ekonomska gimnazija

EKONOMSKA GIMNAZIJA je bolj družboslovno naravnan program, za katerega je značilno, da v predmetniku nima fizike, ampak ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko. Predmete, ki v sodobnem svetu dajejo nepogrešljiva znanja in spretnosti. Druge razlike od gimnazijskega programa so majhne. Programa se v marsičem tudi prepletata. Program usposablja za študij, delo in življenje. Širi splošno razgledanost in razvija veščine za delo z informacijsko tehnologijo. Spodbuja kritično mišljenje, podjetniške in vodstvene sposobnosti.

PREDMETNIK EG