Vizija in vrednote

Na naši šoli smo v vodstvu skupaj z dijaki, starši in strokovnimi delavci oblikovali naslednjo vizijo:

 

Gimnazija Franceta Prešerna bo postala najbolj inovativna in zaupanja vredna gimnazija na Gorenjskem, s prioritetami na sodobnih metodah poučevanja in podjetnosti, z odgovornimi in uspešnimi dijaki, strokovno prepoznavnimi in zadovoljnimi profesorji, ki profesionalno, odgovorno in spoštljivo sodelujejo z dijaki, starši in okoljem.

 

Gimnazija Franceta Prešerna - šola za ponosne, samozavestne, uspešne.


Gimnazija spodbuja vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medosebne odnose med dijaki, profesorji, starši in okoljem, v katerem živijo.

Ena izmed najpomembnejših vrednot, ki jo gojimo, je tudi odgovornost za prihodnost, saj želimo v dijakih vzbuditi ustvarjalnost, kritično mišljenje in spoštovanje do izobraževalnega procesa.


Vizijo šole dolgoročno uresničujemo z razvojnim načrtom šole (RN).

 

VIZIJA je bila potrjena na seji UZB, 18. 1. 2013