PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

APRIL 2018–NOVEMBER 2018

 

Med aprilom in novembrom 2018 smo na Gimnaziji Franceta Prešerna sodelovali v projektu Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta sta profesorsko pripravništvo opravila učitelja začetnika Aleš Čeh (slovenščina) ter Anže Kršinar (matematika).

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

 

Cilj projekta je učitelja začetnika vključiti v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti.

 

Učitelja začetnika Aleš Čeh in Anže Kršinar sta uspešno dosegla vse cilje projekta, po koncu projekta sta usposobljena za polno zaposlitev v gimnaziji, ki sta jo s prvim decembrom 2018 tudi prevzela.

 

POVEZAVE:

Besedilo javnega razpisa.

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Evropski socialni sklad.