Projekt »Izjemni športnik«

 

V projekt so bili v šolskem letu 2021/22 vključeni dijaki 4. B razreda Gimnazije Franceta Prešerna Kranj. Dijaki imajo nalogo, da učnemu procesu približajo resnični svet. Opravili bodo intervju z nekdanjim dijakov GFP. Skušali bodo ugotoviti, kako je šolanje na Gimnaziji pripomoglo k uspehu v karieri in kaj trenutno počnejo športniki, ki so bili v mladosti veliki in obetavni veliki talenti.

 

Projekt bo trajal najmanj mesec dni in bo vključeval naslednje faze: izbor teme, oblikovanje cilja, načrtovanje in priprava, izvedba in analiza med izvedbo, predstavitev rezultatov dela in evalvacija, tj. vrednotenje rezultatov dela.

 

Končni rezultat skupine bo članek o izbranem športniku v slovenščini in angleščini, na podlagi katerega bo vsaka skupina razredu predstavila svoje delo. Najboljši članek bo objavljen na spletni strani šole.

 

Izbrano skupino so sestavljali: Mark Ažman, Jakob Balkovec, Nace Komovec, Mark Stanković, Zala Zorko, Ana Zveršen Sever.

Na fotografiji z izjemnim športnikom Miho Podgornikom, prof. švz.

 

Mentorica in vodja projekt: Danijela Pilipović, prof. ang.

 

Intervju izjemni športnik - MIHA PODGORNIK - slo

Intervju izjemni športnik - MIHA PODGORNIK - ang