ŠOLSKA TORBA PRIHODNOSTI

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj smo s predstavitvijo Avtonomne šolske torbe na 2. svetovnem kongresu UNESCO uspešno zaključili projekt MyMachine. Naši dijaki so v okviru projekta pridobili izkušnje z delom v robotiki in visoki tehnologiji, hkrati pa so bili vključeni v izdelavo produkta, Avtonomne šolske torbe, od same začetne ideje do končne izvedbe.

 

Projekt MyMachine spodbuja ustvarjalnost v izobraževanju, in sicer tako, da preko povezovanja vseh stopenj izobraževanja in industrije omogoča uresničitev idej otrok. Osnovnošolci predlagajo idejo za sanjski stroj, študentje načrtujejo, dijaki pa ga izdelajo. Projekt omogoča, da ideje mladih »izumiteljev« v vrtcih in osnovnih šolah s pomočjo študentov, dijakov in industrije postanejo resničnost. Projekt MyMachine izvira iz Belgije in se izvaja od leta 2008, v Sloveniji pa poteka od leta 2014 ob pomoči Inštituta »Jožef Stefan« Ljubljana.

 

Pred dvema šolskima letoma smo na Gimnaziji Franceta Prešerna pod vodstvom profesorja fizike in ob sodelovanju študentov pristopili k projektu MyMachine. Zaradi zahtevnosti projekta smo se odločili, da delo razdelimo na dve šolski leti. Delo je potekalo v naslednjih korakih:

 

V prvi fazi so učenci tretjega razreda OŠ Predoslje predlagali številne ideje, jih narisali ter opisali željeno delovanje sanjskega stroja. Študenti fizike, strojništva in elektrotehnike so nato pregledali otroške ideje in izbrali tisto, ki je bila najzanimivejša, izvedljiva, hkrati pa aktualna. Izbrali so šolsko torbo, ki bo na podlagi senzorjev samostojno sledila učencu na poti v šolo. Ideja avtonomne šolske torbe jim je bila zanimiva, saj bi rešila problem pretežke torbe marsikateremu učencu nižjih razredov, še posebej pa bi olajšala življenje gibalno oviranih otrok. Po ponovnem obisku OŠ Predoslje so učenci določili ime šolske torbe, spisali pesmico ter iz stiropora in kartona izdelali maketo šolske torbe. Podrobnejše delovanje avtonomne šolske torbe sta nato zasnovala dipl. fizika Tadej Legat in Damjan Delač in izbrala potreben material za samo izvedbo.

 

Naši dijaki so na podlagi zasnove in predlaganega delovanja izdelali in realizirali idejo avtonomne šolske torbe. Aljaž Plahuta (4. A) in Tadej Hrovat (3. A) sta se pod mentorstvom Tadeja Legata učila uporabe in programiranja elektronike, na podlagi katere deluje avtonomna šolska torba. V okolju Arduino sta programirala infrardeče senzorje, ki so nameščeni na torbi ter zaznavajo signal infrardečega oddajnika, ki ga učenec drži v roki. Poleg infrardečih senzorjev, s pomočjo katerih šolska torba samostojno sledi učencu na poti v šolo, pa sta dijaka programirala tudi ultrazvočne senzorje, ki preprečujejo zaletavanje torbe v ovire in morebiten padec s pločnika. Spoznavala sta tudi uporabo litij – ionskih baterij ter krmilila električne motorje. Dijaka sta v programu Solidworks samostojno zmodelirala Avtonomno šolsko torbo ter model posredovala v podjetje Elan, v katerem so lesene dele šolske torbe rezkali, sestavljanje torbe pa so prepustili našim dijakom. Izdelava avtonomne šolske torbe je poleg programiranja in modeliranja šolske torbe zahtevala tudi učenje ročnih spretnosti, kot so spajkanje, ukrivljanje pleksi stekla, delo z orodji ter izdelavo sprednjega odbijača (angl. bumper) torbe, ki zazna dotik torbe ob oviro in omogoča ustavljanje torbe ob nezaželenem trku.

 

V mesecu juniju smo projekt zaključili ter ga septembra predstavili na 2. svetovnem kongresu o prosto dostopnih izobraževalnih virih UNESCO. Kongres je bil organiziran v Ljubljani v Cankarjevem domu, na katerem smo delovanje avtonomne šolske torbe uspešno demonstrirali.

 

Tadej Legat, mag., prof. fizike

Mentor projekta MyMachine na GFP

 

 

             

      

 

LINK na članek v Delu, 4. 10. 2017 http://www.delo.si/znanje/znanost/mymachine-solska-torba-prihodnosti.html