Skoči na glavno vsebino

Medgeneracijsko sožitje in osebnostna rast

Poslovodeči partner: Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj (ESIC Kranj); Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj
Odgovorna oseba: Damjana Furlan Lazar, univ. dipl. ekon.
Vodja projekta: Nada Šmid, prof.
Koordinatorka projekta: Tanja Ahčin, prof.

Projekt je potekal v šolskih letih 2008/09 in 2009/10

Osnovni cilj projekta je spodbujanje medgeneracijskega sožitja in osebnostne rasti mladostnika, s tem pa zavedanje njegove odgovornosti do sebe in soljudi.
Prav tako je cilj projekta preko ustvarjalnih, kulturnih in družabnih aktivnosti usmerjati mladostnikov prosti čas in mu hkrati približati humanitarno in prostovoljno dejavnost.
Poleg navedenega je vsekakor pomembno povezovanje partnerjev v mreži in učinkovito sodelovanje, koordiniranje in medsebojno komuniciranje.


Pri aktivnostih sodeluje več kot 70 pedagoških delavcev, 500 predšolskih otrok, učencev, dijakov in študentov iz sedmih vzgojno izobraževalnih zavodov (ESIC Kranj, OŠ Matije Čopa Kranj, ŠC Rudolfa Maistra Kamnik, Kranjski vrtci, enota Čirče, Dijaški in študentski dom Kranj, BC Naklo in OŠ Orehek Kranj) ter še skoraj 100 varovancev štirih zunanjih partnerjev (Smučarska zveza Slovenije, svetovanje Iztok Lahajnar, Dom upokojencev Kranj in Dom starejših občanov Preddvor).


Naš namen je preko delavnic osebnostne rasti izbrano skupino perspektivnih športnikov izgraditi v smislu izoblikovanja življenjskih vrednot, odprtega pogleda in sprejemanja drugačnih od sebe ter spodbujanje empatije do soljudi. Hkrati jim želimo ponuditi nove načine preživljanja prostega časa, ki naj bi bil po možnosti ustvarjalno obarvan. Poleg tega želimo preko ustvarjalnih delavnic in prireditev poglobiti medčloveške vezi.

 

Ob koncu projekta naj bi mladostniki znali izrabljati svoj prosti čas kreativno in kvalitetno. Spoznali naj bi različne načine in možnosti preživljanja prostega časa, obenem naj bi z razvijanjem socialnih veščin in medsebojnim druženjem bolje razumeli ljudi okoli sebe in spoštovali pripadnike različnih starostnih obdobij.

 

Dodana vrednost projekta naj bi se izražala v bolj samozavestni drži mladostnika, njegovi dobri samopodobi, razumevanju drugih in drugačnih, v odgovornosti do lastnih dejanj in v spoštljivem odnosu do mlajših ali starejših.

 

Tesno in korektno sodelovanje med partnerji, odprta komunikacija med partnerji in novi pristopi, prilagojeni glede na starost vključenih v projekt, so tiste kvalitete, na katere običajno ne pomislimo, so pa za izvedbo samega projekta izredno pomembne.

 

Vsekakor se dodana vrednost projekta izraža v kazalnikih:

Številu vključenih VIZ: 7
Številu zunanjih partnerjev: 4
Število vključenih strokovnih delavcev: 70
Številu vključenih otrok: 500
Številu predstavitev projekta v medijih: 7
Številu projektnih dni: 2
Številu predmetov, vključenih v dejavnosti: 4
Številu srečanj strokovnega tima: 8
Številu razstav: 8
Zaključna konferenca: 1

 

Natančnejši opis in načrt projekta

 


Objave o projektu v medijih:

Dijaki upokojencem
Medgeneracijsko drečanje stanovalcev doma in dijakov ESIC Kranj
Ustvarjalne medgeneracijske delavnice
ESIC zloženka
ESIC avdio
Letopis 2009_10
Kranjske novice
Ob zaključni konferenci MŠŠ
Projekti breme ali izziv
Publikacija DŠD Kranj
Razveselili starostnike
Srečanje dveh generacij
ŠCRM Kamnik, Kamniške novice
ŠCRM Kamnik, Kamniški občan
Telop projekt