Naravoslovno-tehniške delavnice v š. l. 2017/18

 

24. oktober 2017 Naravoslovni dan z Osnovno šolo Staneta Žagarja Kranj.

Tema fizikalne delavnice je bila »Kalorična vrednost hrane«. Gostovali smo tri skupine po 16 dijakov. V laboratoriju so osnovnošolci naredili poskuse s segrevanjem različnih živil, od krompirja , jabolk in različnih oreščkov, katerim so kasneje z merjenjem temperature vode v epruveti določili kalorično vrednost. Rezultate so podali še v tabeli in s profesorjem za fiziko Aljošo Erman ugotovili, katero živilo ima največjo in najmanjšo kalorično vrednost. Odziv osnovnošolcev je bil zelo dober in dela v laboratoriju so se veselili.

 

30. oktober 2017 – Jesenske delavnice z osnovnošolci v povezavi s poukom kemije z naslovom »Svet kemije«.

V laboratoriju smo z osnovnošolci izvedeli različne kemijske poskuse. Delavnico sta vodili prof. Špela Ambrožič in laborantka Irena Zupančič. Osnovnošolci so zadovoljni odšli po končanem druženju v laboratoriju.

 

29. januar 2018–Kemijske delavnice z osnovnošolci iz OŠ Preddvor v povezavi s poukom kemije z naslovom » Hitrost kemijskih reakcij«.

V laboratoriju smo s prvo skupino desetih osnovnošolci delali različne kemijske poskuse. Delavnico sta vodili prof. Sabino Eršte in laborantka Irena Zupančič.

 

31. januar 2018 – Kemijske delavnice z osnovnošolci iz OŠ Preddvor v povezavi s poukom kemije z naslovom » Hitrost kemijskih reakcij«.

V laboratoriju smo z drugo skupino dvanajstih osnovnošolcev delali različne kemijske poskuse. Delavnico sta vodili prof. Sabina Eršte in laborantka Irena Zupančič.

 

V ponedeljek, 29. 1. in sredo 31. 1. 2018, sta dve skupini po 10 in 12 otrok s spremljevalkama iz OŠ Preddvor obiskali našo kemijsko delavnico »Hitrost kemijskih reakcij«. Delavnico je vodila Sabina Eršte ob pomoči laborantke Irene Zupančič. Z učenci, ki se na OŠ Preddvor udeležujejo izbirnega predmeta Poskusi v kemiji, smo spoznali pojem hitrost kemijskih reakcij. Proučevali smo vplive katalizatorja, temperature, površine in koncentracije reaktantov na hitrost kemijskih reakcij pri različnih reakcijah. Ker je pri nekaterih reakcijah nastajal ogljikov dioksid, smo ga dokazali na različne načine. Učenci so si ogledali tudi gorenje in gašenje tekočih ogljikovodikov. Zaradi pestrih in zanimivih poskusov je naše druženje kar prehitro minilo.

Ogled seznama objav