Naravoslovne delavnice (Sodelovanje z osnovnimi šolami: OŠ Cerkno, OŠ Staneta Žagarja, OŠ Predoslje, OŠ Preddvor)

Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo v torek, 15. novembra 2016, izvedli za učence OŠ Cerkno kemijsko in fizikalno delavnico, ki so jo vodili učitelji mag. Sabina Eršte, prof. Aljoša Erman in laborantka Irena Zupančič. Učenci so na kemijski delavnici spoznali pojem hitrost kemijskih reakcij. Proučevali so vplive katalizatorja, temperature, površine in koncentracije reaktantov na hitrost kemijskih reakcij. Na fizikalni delavnici »Svetloba« pa so spoznali različna valovanja. Največ pozornosti so namenili svetlobi kot valovanju in ugotavljali, kaj se dogaja s svetlobo in z valovnimi pojavi, povezanimi s svetlobo (lom, popolni odboj, interferenca, uklon; mavrica in fatamorgana). Samostojno so proučili delovanje ukrivljenih zrcal in zbiralne leče ter preprostih optičnih naprav (očala, lupa, daljnogled, mikroskop …).

 

Delavnici sta učence navdušili, povratne informacije so bile zelo pozitivne, zato smo podobno fizikalno delavnico izvedli tudi 22. novembra 2016 za učence OŠ Staneta Žagarja in kemijsko delavnico 9. januarja 2017 za učence OŠ Predoslje in 20. februarja ter 24. aprila 2017 zaučence OŠ Preddvor.

 

Učence osnovnih šol vedno najbolj navduši moderno opremljen laboratorij na naši gimnaziji, v katerem lahko sami izvajajo poizkuse, in podobno je bilo tudi z medpredmetno organizirano delavnico (biologija-kemija-športna vzgoja), ki smo jo organizirali 19. aprila 2017 za učence OŠ Staneta Žagarja in so jo vodili profesorji naše gimnazije: MarijaLavrič, Andreja Gasser, mag. Sabina Eršte, Robert Kaštrun in Irena Zupančič. Učenci so pridobili znanje pri kemijski vaji »Merjenje ogljikovega dioksida v izdihanem zraku«, saj so merili volumen izdihanega zraka s pomočjo IKT Vernierja in z vrečko, napolnjeno z izdihanim zrakom. Kemijsko znanje so nagradili tudi z biološkim na temo »Krvožilje. Seznanili so se z zgradbo in delovanjem obtočilnega sistema, pomenom krvi za transport kisika in njegovo porabo pri različnih dejavnostih in v različnih telesnih organih. Izmerili so krvni tlak in frekvenco srčnega utripa pri mirovanju in po športni obremenitvi.

 

Obiska osnovnošolcev smo na naši šoli vedno veseli. Upamo, da se bomo na podobno ustvarjalen način družili še na mnogih delavnicah. Prepričani smo, da so tudi osnovnošolci na naših delavnicah pridobili kanček znanja, ki jim bo v pomoč pri njihovem delu.

 

Učitelji in učenci so o delavnicah povedali.

»Delavnice so bile zame kot spremljevalko in za učence zelo dobra in koristna izkušnja.«
»Delavnice so bile zelo dobro organizirane.«
»Z učenci smo bili pri vas zelo lepo in prijazno sprejeti, delo je bilo dobro načrtovano – poskusi so potekali tekoče, brez nejasnosti in težav, po vnaprej pripravljenem učnem
listu, tako da so se učenci tudi veliko novega naučili, hkrati pa urili veščine praktičnega eksperimentalnega dela.«
»Velik pomen vidim v samostojnem, praktičnem delu, ki jim je bilo omogočeno vkar največjimeri, saj so bili ves čas aktivni. Ker pa imate res dobro opremljen laboratorij, nam je bilo delov njem še v večje veselje.«
»Profesorica in laborantka sta se res potrudili, da so učenci v poskusih varno uživali.«

 

Učenci so še posebej pohvalili:
– prijazne profesorice in laborantko;
– dobro razlago ob poskusih;
– zanimivost poskusov;
– bilo je dobro poskrbljeno za varnost;
– dobro urejen – »pravi« laboratorij;
– veliko novopridobljenega znanja.

Ogled seznama objav