Podpečan Irena

IZOBRAZBA | diplomirani univerzitetni ekonomist
DELOVNO MESTO | učiteljica ekonomije
NAZIV | svetnica

 

E-MAIL ...

ŠTEVILKA KABINETA | 059 093 358

 

Ekonomske predmete poučuje že petindvajset let. Pri predmetu ekonomija skuša dijakom na zanimiv, strokoven in inovativen način predstaviti temelje ekonomije in slovenskega gospodarstva. Dijake pripravlja na državno tekmovanje iz znanja ekonomije ter na dijaško tekmovanje »Generacija €uro« v okviru Banke Slovenije. Na strokovnem področju je aktivna  kot zunanja ocenjevalka pri predmetu ekonomija na splošni maturi in ocenjevalka na državnem tekmovanju iz znanja ekonomije.