Z izbirnimi vsebinami začeli novo šolsko leto

V prvih dneh novega šolskega leta smo želeli prvošolcem čim bolj olajšati prehod iz osnovne v srednjo šolo, zato so na spoznavnem taboru v Bohinju v okviru izbirnih vsebin navezali prve stike z novimi sošolci in razrednikom. Tudi dijaki višjih letnikov so imeli različne dejavnosti, da so novo šolsko leto začeli s čim več motivacije in dobrimi medsebojnimi odnosi.

 

Dijaki prvega letnika so odšli na spoznavni tabor v Bohinj.Odkrivali so zgodovino tega zanimivega območja in se ukvarjali s športnimi dejavnostmi. Med kolesarjenjem v objemu gora in jezera so slišali precej koristnih napotkov, v steni so merili svoje moči in vztrajnost, med vožnjo s kanujem po Bohinjskem jezeru so med drugim spoznavali tudi to, kako pomembno je sodelovati. Nekateri so na koncu poskakali v vodo in se kopali v še vedno prijetno toplem in osvežujočem Bohinjskem jezeru. Večer je bil priložnost za spoznavanje in oblikovanje razrednih vizij. Naslednji dan so začeli z izdelovanjem nakita, nadaljevali z netenjem ognja in zaključili s krajšim vzponom na Ajdovski gradec, o katerem beremo tudi v Prešernovem Krstu pri Savici: »Še dandanašnji vidiš razvalino, ki Ajdovski se gradec imenuje, v nji gledaš Črtomirovo lastnino …«

 

Bogato kulturo našega naroda so prvošolci spoznavali tudi na kulturnem dnevu v Ljubljani. Obiskali so Narodno galerijo, kjer so si ogledali stalno zbirko slovenske umetnosti. Sledil je voden ogled Ljubljane s poudarkom na Plečnikovih delih in ogled razstave z naslovom Vse je v naših rokah v Jakopičevem sprehajališču.

 

Drugošolci so ravno tako uživali na taboru v Bohinju, le na nekoliko daljšem. Dijaki drugih letnikov, ki se za tabor niso odločili, so lepote Gorenjske odkrivali na enodnevni ekskurziji, ki jih je popeljala v gorski svet Julijskih Alp in v Bohinjsko dolino. Spoznali so značilnosti planote Pokljuka ob ogledu visokega barja Šijec. Nato so se peš odpravili z Rudnega polja do planine Uskovnice. Po kratkem odmoru so se spustili v vas Studor v Bohinju, kjer so izvedeli veliko o življenju ljudi v preteklosti in si ogledali najstarejšo bohinjsko hišo, Oplenovo hišo. Ob koncu so se ustavili ob Bohinjskem jezeri in cerkvi Sv. Janeza.

 

Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo KS Stara Fužina, ki je našim dijakom omogočila brezplačen ogled znamenite cerkvice ob Bohinjskem jezeru, tako tistim, ki so bili na taboru, kot dijakom, ki so se odločili za enodnevno ekskurzijo.

 

Poleg ekskurzije so dijaki splošne gimnazije, ki niso bili na taboru, imeli še naravoslovni dan v kanjonu reke Kokre. S hitrimi kemijskimi testi analize vode so ugotavljali kakovost reke Kokre in preučevali njen vodotok. Raziskovali so tudi ekologijo in genetiko volka in risa. Na delavnici so spoznavali sobivanje teh zveri v istem habitatu in njun vpliv na biotsko pestrost.

 

Dijaki 2. letnikov ekonomske gimnazije pa so obiskali Kovačnico, kjer se razvijajo podjetniške ideje. Predstavnik Fundacije Vincenca Drakslerja jim je razložil, kaj delajo pri njih in kaj je socialno podjetništvo. Ogledali so si tudi Štacuno Rokodelc, kjer prodajajo izdelke enajstih socialnovarstvenih programov. Zanimiva je bila tudi trgovina Kr'Štacuna, kjer lahko kupimo rabljene in obnovljene izdelke iz druge roke.

 

Tretješolci so nadgrajevali knjižnično-informacijska znanja na delavnici, ekonomski gimnazijci so prisluhnili še odličnemu predavanju Dragana Babića Tri ključne sestavine za uspešno komuniciranje. Za dijake splošne gimnazije smo izvedli tudi projekt«Mladim se dogaja«, ki ga financira SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dijaki so z zanimanjem prisluhnili mladima podjetnikoma Nejcu Konjeviču in Nejcu Ekartu. Posredovala sta jim pomembne napotke, kako priti do ideje, potem pa so dijaki sami začeli razvijati svoje idejo po modelu Canvas. Dijakom želimo, da čim več idej zaživi v praksi.

Žal pa je zaenkrat, in to kar dvakrat, zaradi vremenskih razmer odpadla dijakom tretjega letnika ekskurzija v Posočje Po poti miru od Alp do Jadrana. Prepričani smo, da nam bo tudi te kraje v kratkem uspelo obiskati.

 

Maturantje pa so se podali na Češko v Prago. Ogledali so si tudi zanimivi češki mesti Krumlov in Budejovice. Dijaki 4. letnikov, ki niso odšli na ekskurzijo, so poslušali predavanje strokovnjakov sindikata Mladi plus. Njihove koristne informacije bodo četrtošolcem prišle prav pri vstopu na trg dela. Četrtošolci so preživeli tudi prekrasen dan na ekskurziji na Notranjskem ob ogledu Cerkniškega jezera in muzeja z maketo Cerkniškega polja.

 

Upamo, da nam bo zdravstvena slika tudi med šolskim letom dopuščala, da bomo lahko dijakom tako kot ob njegovem začetku omogočili številne pestre obšolske dejavnosti, izbirne vsebine, s katerimi bodo nadgrajevali v šoli pridobljeno znanje. Dijaki bodo tako še bolj pogumno in prešerno stopali po želeni poti in uresničevali svoje cilje.

Ogled seznama objav