Projekt School21

 

 

 

 

Septembra smo na Gimnaziji Franceta Prešerna gostili kick-off dogodek mednarodnega projekta School21, v katerem sodelujemo s 4 slovenskimi in 1 norveškim partnerjem. Glavna cilja projekta sta vzpostavitev nove metode poučevanja na prostem in postavitev  učilnice na prostem, primerne za tovrstno izvajanje pouka. Na samem dogodku smo vsi partnerji, vključno z norveškim, predstavili svojo vlogo pri projektu, poleg tega pa nas je nagovoril tudi kranjski podžupan g. Janez Černe. Veselimo se novih znanj in izkušenj, ki nam jih bo prinesel projekt School21.

 

Obisk Norveške in spoznavanje poučevanja v učilnicah na prostem

 

V začetku oktobra so se naši profesorji podali na Norveško, kjer so se spoznali z metodami in sistemom poučevanja v učilnicah na prostem. Izvedeli so, da morajo na Norveškem otroci prve triade vsaj enkrat tedensko imeti pouk v naravi, medtem ko je od 4. razreda dalje to samo priporočeno, vendar se zelo spodbuja pouk na prostem tudi v višjih razredih. Zanimivo je tudi, da ocene dobijo šele v 8. razredu, prej pa imajo samo opisno ocenjevanje.

 

Tudi gimnazijski program se razlikuje od našega. Pri njih traja 3 leta in program se ne zaključi z maturo, ampak morajo dijaki na koncu opravljati izpite, ki niso enotni za celotno državo. Spoznali smo tudi, da njihov program omogoča nekoliko več izbirnosti. Dijaki se v prvem letu izobraževanja srečajo z določenimi predmeti, ki so običajno zastavljeni nekoliko širše kot naš program, npr. namesto kemije, biologija in fizike imajo en predmet imenovan »znanje o naravi«, potem v ostalih dveh letnikih pa se odločajo ali bodo poglabljali znanje iz teh predmetov ali bomo se odločili za drugačne projekte.

 

Pomembno spoznanje, ki nam ga je prinesel obisk Norveške, je tudi ta, da ljudje tam ne poznajo slabega vremena, ampak samo slabo opremo. Kljub nenehno nestanovitnemu vremenu, pogostem vetru in konstantnem pršenju dežja smo videli veliko sprehajalcev, tekačev in takšnih in drugačnih rekreativcev.

 

Norveška je bila odlična izkušnja, ki je postregla z mnogimi lepimi doživetji in novimi poznanstvi.

Ogled seznama objav