Skoči na glavno vsebino

Javni razpis pripravniških mest na področju VIZ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

 

Ministrstvo razpisuje 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih: osnovnih šolah, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

 

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.

Predvideni rok za prijavo na razpis je 27. 6. 2022.

 

Na naši šoli iščemo pripravnike predvsem pri predmetih slovenščina, matematika, fizika, biologija, zgodovina, francoščina in španščina.

 

Več informacij na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-pripravniskih-mest-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-za-leto-202223/

 

 

Priloge:

Ogled seznama objav