Pred vami je predogled spletnega vprašalnika, ki je namenjen VPISU V 1. LETNIK programov na Gimnaziji Franceta Prešerna:

 

ODDAJA SPLETNEGA VPRAŠALNIKA:

 

Spletni vprašalnik oddajte, ko boste na OŠ prejeli spričevalo 9. razreda, da boste lahko priložili tudi to kopijo.

 

Priporočamo, da pred izpolnjevanjem pripravite vse priloge v skenirani obliki  ali fotografirani obliki (fotografijo, kopije spričeval, izpolnjeno tabela za izračun točk, izpolnjeno prijava na šolsko prehrano, drugo, …)

 

Rok za izpolnitev spletnega vprašalnika:

  • Sreda, 15. junija 2022 za program GIMNAZIJA (ni omejitve vpisa)
  • Četrtek, 16. junija 2022 za programe EKONOMSKA GIMNAZIJA, GIMNAZIJA (š),

     EKONOMSKA GIMNAZIJA (š)