VPIS V ŠOLSKEM LETU  2018/2019

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v programe:

– gimnazija (2 oddelka),

– ekonomska gimnazija (2 oddelka),

– športni oddelek ekonomske gimnazije (1 oddelek).

 

 

ROKOVNIK ZA VPIS v srednje šole za šolsko leto 2018/2019:

 

22. januar 2018

objavljen razpis za vpis v srednje šole (SŠ)

9. in 10. februar 2018

informativni dan

5. marec 2018

rok za posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek ekonomske gimnazije

12. do 24. marec 2018

ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek ekonomske gimnazije (razgovori)

do 29. marca 2018

posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športni oddelek ekonomske gimnazije prijavljenim kandidatom

5. april 2018

zadnji rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole

10. april 2018

javna objava številčnega stanja prijav (MIZŠ, internet)

25. april 2018

morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo

6. junij 2018

obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

med 19. in 22. junijem 2018 do 14. ure

VPIS: prinašanje dokumentov za vpis na SŠ

22. junij 2018 do 15. ure

v primeru omejitve – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka

do 27. junija 2018

v primeru omejitve vpisa – prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

29. junij 2018

v primeru omejitve vpisa – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

5. julij do 14. ure

vpis kandidatov uspešnih v drugem krogu

6. julij 2018

objava prostih mest za vpis (MIZŠ)

do 31. avgusta 2018

vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta