VPIS V ŠOLSKEM LETU  2021/2022

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2021/22 vpisovali v štiri programe:

– PROGRAM GIMNAZIJE  – ŠPORTNI ODDELEK (NOV PROGRAM v š. l. 2021/22) G(š),

– program gimnazije G,

– program ekonomske gimnazije EG,

– program ekonomske gimnazije – športni oddelek EG(š).

 

Vsi programi se zaključijo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske programe.

 

ROKOVNIK ZA VPIS v srednje šole za šolsko leto 2021/2022:

22. januar 2021

Objavljen razpis za vpis v srednje šole (SŠ)

12. in 13. februar 2021

Informativni dan

4. marec 2021

Posredovanje dokazil za prijavo v športni oddelek gimnazije in ekonomske gimnazije (dokazila o  izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek)

11. do 20. marec 2021

Ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek gimnazije in ekonomske gimnazije

2. april 2021

Rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole

22. april 2021

Rok za prenos prijave – morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo

21. maj 2021

Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

27. maj 2021

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

med 16. in 21. junijem 2021 do 14. ure

VPIS v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šole)

21. junij 2021 do 16. ure

V primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej  1. kroga izbirnega postopka

do 24. junija 2021 do 13. ure

V primeru omejitve vpisa – prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

do 29. julija 2021

V primeru omejitve vpisa – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 30. junija 2021 do 14. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu

1. julij 2021 do 15. ure

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

do 31. avgusta 2021

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta