VPIS V ŠOLSKEM LETU  2019/2020

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v programe:

– gimnazija

– ekonomska gimnazija

– športni oddelek ekonomske gimnazije

 

 

ROKOVNIK ZA VPIS v srednje šole za šolsko leto 2019/2020:

 

21. januar 2019

objavljen razpis za vpis v srednje šole (SŠ)

15. in 16. februar 2019

informativni dan

4. marec 2019

rok za posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek ekonomske gimnazije

11. do 23. marec 2019

ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek ekonomske gimnazije (razgovori)

do 27. marca 2019

posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športni oddelek ekonomske gimnazije prijavljenim kandidatom

2. april 2019

zadnji rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole

8. april 2019 do 16. ure

javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

23. april 2019

morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo

29. maj2019

obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

med 18. in 21. junijem 2019 do 14. ure

VPIS: prinašanje dokumentov za vpis na SŠ

21. junij 2019 do 16. ure

v primeru omejitve – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka

do 26. junija 2019 do 15. ure

v primeru omejitve vpisa – prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

28. junij 2019 do 15. ure

v primeru omejitve vpisa – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

2. julij 2019 do 14. ure

vpis kandidatov uspešnih v drugem krogu

3. julij 2019

objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

do 30. avgusta 2019

vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta