VPIS V ŠOLSKEM LETU  2020/2021

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna vpisujemo v programe:

- gimnazija

- ekonomska gimnazija

- športni oddelek ekonomske gimnazije

 

Zaradi epidemije korona virusa so na ministrstvu pripravili nov rokovnik zaprijavo in vpis v srednje šole za naslednje šolsko leto.

 

NOV ROKOVNIK ZA VPIS v srednje šole za šolsko leto 2020/2021:

 

11. maj 2020

Rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole

20. maj 2020

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

DODATNO: 1. do 6. junij 2020

Ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek ekonomske gimnazije (razgovori), neopravljeni razgovori bodo opravljeni v terminih po predhodnem obvestilu o terminu in načinu izvedbe

16. junij 2020 do 14. ure

Rok za prenos prijave – morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo

do 24. junija  2020

Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa  (posredovanje obvestila, kdaj se kandidati zglasijo na šoli in kaj prinesejo s seboj … )

26. junij 2020 do 16. ure

Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

od 30. junija do 6. julija 2020

VPIS v srednje šole (oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šole)

6. julij (predvidoma) v popoldanskem času

V primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej točk prvega kroga izbirnega postopka

do 9. julija 2020 do 13. ure

V primeru omejitve vpisa – prijava kandidatov za 2.  krog izbirnega postopka

do 14. julija 2020

V primeru omejitve vpisa – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 16. julija 2020 do 13. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu

16. julij 2020 do 16. ure

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

do 31. avgusta 2020

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta