VPIS V ŠOLSKEM LETU  2020/2021

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v programe:

 

 - gimnazija

 - ekonomska gimnazija

 - športni oddelek ekonomske gimnazije

 

 

ROKOVNIK ZA VPIS v srednje šole za šolsko leto 2020/2021:

 

20. januar 2020

objavljen razpis za vpis v srednje šole (SŠ)

14. in 15. februar 2020

informativni dan

4. marec 2020

rok za posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek ekonomske gimnazije

11. do 21. marec 2020

ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek ekonomske gimnazije (razgovori)

do 26. marca 2020

posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športni oddelek ekonomske gimnazije prijavljenim kandidatom

2. april 2020

zadnji rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole

8. april 2020 do 16. ure

javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

23. april 2020

morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo

22. maj 2020

obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

med 16. in 19. junijem 2020 do 14. ure

VPIS: prinašanje  dokumentov za vpis na SŠ

19. junij 2020 do 16. ure

v primeru omejitve – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka

do 24. junija 2020 do 15. ure

v primeru omejitve vpisa – prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

29. junij 2020 do 15. ure

v primeru omejitve vpisa – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

30. junij  2020 do 14. ure

vpis kandidatov uspešnih v drugem krogu

1. julij 2020

objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

do 31. avgusta 2020

vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta