VPIS V ŠOLSKEM LETU  2022/2023

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna vpisujemo v programe:

- gimnazija

- gimnazija (š)

- ekonomska gimnazija

- ekonomska gimnazija (š)

 

ROKOVNIK ZA VPIS v srednje šole za šolsko leto 2022/2023:

 

21. januar 2022

 

Objavljen razpis za vpis v srednje šole

11. in 12. februar 2022

 

Informativni dan

2. marec 2022

Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa gimnazija (š) in ekonomska gimnazije (š)

11. do 21. marec 2022

Ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za vpis v gimnazija (š) in ekonomska gimnazija (š)

4. april 2022

 

Rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole

25. april 2022

Rok za prenos prijave – morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo (možna izvedba tudi na daljavo)

24. maj 2022

 

Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

27. maj 2022

 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

med 16. in 21. junijem 2022 do 14. ure

 

VPIS v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šole), možna izvedba tudi na daljavo

21. junij 2022 do 16. ure

 

V primeru omejitve vpisa – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka

do 24. junija 2022 do 13. ure

 

V primeru omejitve vpisa - prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

do 30. julija 2022 do 15. ure

 

V primeru omejitve vpisa – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 1. julija 2022 do 14. ure

 

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu (možna izvedba tudi na daljavo)

4. julij 2022 do 15. ure

 

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

do 31. avgusta 2022

 

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta