VPIS V ŠOLSKEM LETU  2017/2018

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo vpisovali v programe:

- gimnazija

- ekonomska gimnazija

- športni oddelek ekonomske gimnazije

 

ROKOVNIK ZA VPIS  v srednje šole za šolsko leto 2017/2018

23. januar 2017

objavljen razpis za vpis v srednje šole

10. in 11. februar 2017

informativni dan

28. februar 2017

rok za posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek ekonomske gimnazije

med 6. in 18. marcem 2017

ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za vpis v športni oddelek ekonomske gimnazije (razgovori)

do 27. marca 2017

posredovanje potrdil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja prijavljenim kandidatom za športni oddelek ekonomske gimnazije  

4. april 2017

zadnji  rok za PRIJAVO ZA VPIS v srednjo šolo

7. april 2017

javna objava številčnega stanja prijav (MIZŠ, internet)

25. april 2017

morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo

6. junij 2017

obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

med 19. in 22. junijem 2017 do 14. ure

VPIS: prinašanje  dokumentov za vpis na srednje šole

23. junij 2017

v primeru omejitve vpisa  – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka

do 27. junija 2017

v primeru omejitve vpisa – prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

30. junij 2017

v primeru omejitve vpisa – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

4. julij  2017 do 14. ure

v primeru omejitve – vpis kandidatov uspešnih v 2. krogu

5. julij 2017

objava prostih mest za vpis (MIZŠ)

do 31. avgusta 2017

vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta