Sodelovanje z osnovnimi šolami v šolskem letu 2018/19

Podjetniški dnevi in delavnice

Na Gimnaziji Franceta Prešerna se zavedamo, kako pomembno je med mladimi spodbujati podjetnost in inovativnost. Na delavnicah in podjetniških dnevih pri učencih spodbujamo poleg inovativnosti tudi iskanje različnih poslovnih idej. Otroci v sebi poiščejo ambicije in sposobnosti za uspeh v poklicu in življenju.

 

Podjetniški dnevi najpogosteje izgledajo tako, da vsak razred skupaj z mentorjem in razrednikom obišče podjetnike, ki predstavijo svojo dejavnost in jim povedo veliko koristnih informacij. Podjetniki predstavijo svojo zgodbo o začetkih, vzponih in padcih podjetij in kaj vse je potrebno, da uspeš. Po obisku podjetnika učenci v manjših skupinah skupaj z mentorjem spoznavajo značilnosti uspešnega podjetnika in kaj vse je pomembno, da podjetje dobro posluje. 

 

Naredijo tudi kakšno vajo iz ustvarjalnosti. Učenci postopno spoznajo, da ni pravih in nepravih odgovorov, pomembna je kreativnost in njihov odnos do naloge. Delajo tudi načrt svojega »Sanjskega podjetja« – razvijajo ideje o svojem podjetju, razmišljajo, kako bi opravili svojo nalogo. Mentorice jih usmerjajo in podkrepijo z osnovnimi znanji o podjetništvu, da zasnujejo svoj načrt za podjetje. Obenem razvijajo tudi veščino javnega nastopanja in komuniciranja, saj je načrt potrebno predstaviti.

V šolskem letu 2018/19 smo delavnice imeli z učenci OŠ Matija Čopa.

 

Naravoslovno-tehnične delavnice 

Na naši Gimnaziji se zavedamo, kako pomembno je za doseganje dobrih rezultatov učencev in dijakov sodelovati z različnimi udeleženci vzgoje in izobraževanja. Še posebej nam je dragoceno sodelovanje z osnovnimi šolami.

 

Gimnazija Franceta Prešerna je moderna, nova šola z najsodobnejšo tehnologijo in opremo, zato v sodobno opremljen laboratorij in specializirane učilnice povabimo učence 7., 8. in 9. razredov in njihove učitelje, da se nam pridružijo na delavnicah pri izvajanju zanimivih fizikalnih, kemijskih in bioloških poskusov ter pri delu z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

 

V enem terminu tako gostimo največ 60 učencev. Delavnice organiziramo tudi za nadarjene učence oz. skupine učencev, ki obiskujejo izbirne predmete zaključne triade.

Sedmošolce najbolj navdušujeta delavnici Spoznavanje organizmov (biologija v povezavi s kemijo) in Hitrost kemijskih reakcij (kemija v povezavi z biologijo). Osmošolci in devetošolci pa najpogosteje sodelujejo v delavnicah: Svetloba (fizika), Električni krog (fizika), Merjenje ogljikovega dioksida v izdihanem zraku (kemija v povezavi z biologijo in športno vzgojo, pri informatiki iz dobljenih podatkov izrišejo grafično predstavitev) in Krvožilje – Merjenje pritiska, pulza, EKG … (biologija v povezavi s kemijo in športno vzgojo, pri informatiki pripravijo grafične predstavitve).

 

Naravoslovnih delavnic so se v šolskem letu 2018/19 udeležili učenci: OŠ Lesce, OŠ Preddvor, OŠ Šenčur, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka. Učenci OŠ Komenda pa so se udeležili medpredmetne delavnice: biologija, kemija, fizika in zdravstvena vzgoja. Pri tej delavnici je sodeloval ZD Kranj in sestra ga. Alenka Terbovc.

Ogled seznama objav