NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

 

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Projekt NA-MA POTI poteka v  sodelovanju z  ZRSŠ, ki je prijavitelj projekta in koordinator konzorcijskih partnerjev. Naša šola bo v projektu sodelovala kot razvojni vzgojno-izobraževalni zavod.

 

Cilj projekta NA-MA POTI je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih (finančne, digitalne, medijske) pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

 

V okviru projekta bomo sodelovali pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka naravoslovne in matematične pismenosti.

 

Raziskovali bomo lastno prakso, izvajali hospitacije, vključevali izsledke znanstvenih raziskav in razvijali inovativne didaktične pristope ter strategije z nalogami. Pripravili bomo vertikalni izvedbeni kurikul za naravoslovno in matematično pismenost. Udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih srečanj, sodelovali z zunanjimi institucijami in predstavljali primere dobrih praks.

 

Trajanje projekta: 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022.

 

Več informacij o projektu lahko najete na: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti.

 

Vir: Prijavnica projekta Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov. ZRSŠ, Ljubljana 2016.