TALK TO ME, I’M HERE! (GOVORI Z MENOJ, TUKAJ SEM! –

PROJEKT ERASMUS +/PROJEKT PARTNERSTVO ZA IZMENJAVO MED ŠOLAMI

 

 

V projektu Erasmus +, UG_Interaction KA229/Projekt partnerstvo za izmenjavo med šolami, poleg naše šole sodelujejo še:

– Finska šola kot koordinator: Vaskivuoren lukio secondary school iz mesta Vantaa na Finskem,

– Francoska ekonomsko-turistična gimnazija Lycée Cordouan iz mesta Royan in

– Španska šola IES LA Patacona iz Valencie.

 

Še pred začetkom epidemije smo tako na šoli (novembra 2020) gostili profesorje s Finske in Španije ter skupaj pripravili program projekta.

 

Projekt se je pričel 1. 12. 2020 in bo trajal dve leti.

 

Tema, ki smo jo izbrali, je aktualna za mlade: INTERAKCIJA – učinkovito sporazumevanje mladih v 21. stoletju tako na osebnem kot tudi poslovnem področju. Projekt smo poimenovali: Talk to me, I'm here!

 

Projekt je osnovan na t. i. 6 C – kompetencah (deep learning competencies): 1. Critical thinking (kritično mišljenje), 2. Creativity (kreativnost, ustvarjalnost), 3. Collaboration (sodelovanje), 4. Communication (sporazumevanje), 5. Citizenship (državljanstvo) in 6. Character (karakter).

 

Namen projekta je omogočiti dijakom, da spoznajo različne načine sporazumevanja v posameznih državah (na Finskem, v Franciji in Španiji) na osebni ravni in da usvojijo različne sporazumevalne načine in kompetence, ki jih bodo kasneje potrebovali tudi pri iskanju službe in pri sporazumevanju na trgu dela.

 

Dijaki bodo med obiskom posameznih držav in na različnih delavnicah na šolah gostiteljicah razvijali jezikovne kompetence, izmenjavali izkušnje o verbalni in čustveni komunikaciji, veščinah socialnega sporazumevanja in si tako pripravili tudi osnove za morebitni študij ali iskanje službe v tujini. Na osnovi obiskov in delavnic v posameznih državah bo nastalo različno gradivo (časopis, blog ...), ki bo služilo tudi za širjenje usvojenih znanj in spoznanj. Sodelovanje in potovanja pri projektu bodo za dijake brezplačna.

 

Čeprav bi s projektom in obiski morali pričeti že v začetku leta, smo zaradi epidemiološke situacije vse fizične izmenjave prestavili na drugo polovico letošnjega leta in na prihodnje leto, v tem času smo pričeli z dejavnostmi preko videokonferenc, da se pred potovanji dijaki spoznajo, izmenjajo že malo izkušnje in pridobijo osnovna znanja o kraju, šoli, državi, kamor bodo kasneje potovali. Vsi že komaj čakamo na ugoden čas, ko bomo lahko odšli na Finsko, v Francijo in Španijo in ko bomo lahko gostili vse partnerske šole tudi pri nas v Sloveniji.

 

Projekt vodi prof. Marija Vreček Sajovic, sodelujejo tudi: prof. Nika Lampret, Natalija Majes, Romana Čemažar in Nina Ražen.

 

DOSEDANJE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 

1. Videosrečanje z udeleženimi profesorji – mentorji: sreda, 20. januarja 2021

Erasmus Meeting: od 18.00 do 20.00: dogovor o videosrečanjih pred začetkom potovanj Osnutek programa video srečanj.

 

2. Videosrečanje s finsko šolo VANTAA VASKIVUOREN LUKIO: petek, 5. marca 2021

– dijaki so najprej predstavili svojo šolo in na podlagi slikovnih iztočnic svojo državo,

– v delavnicah, v mešanih skupinah so nato v angleščini debatirali o stereotipih o Slovencih in Fincih,

– srečanje smo zaključili z vtisi in občutki dijakov – evalvacija.

 

3. Videosrečanje s francosko šolo LYCÉE CORDOUAN: ponedeljek, 17. maja 2021

– Dijaki so na osnovi PPT predstavili svojo šolo in izpostavili zanimivosti in informacije o Sloveniji.

 

– V pogovoru, v mešanih skupinah, so se nato spoznali, predstavili svoje sošolce in se pomenili o najpogostejših stereotipih obeh narodov.

 

– Ob zaključku srečanja so dijaki napisali nekaj svojih vtisov v »pogovorno okno«.

 

4. Videosrečanje s špansko šolo IES LA PATACONA-ALBORAYA: ponedeljek, 24. maja 2021

– Dijaki so se predstavili in na kratko predstavili tudi obe šoli ter na osnovi slikovnih iztočnic povedali nekaj o državah.

 

– Dijaki so se razdelili v mešane skupine in na osnovi iztočnic govorili o stereotipih, s poudarkom na stereotipih o španskem in slovenskem narodu …

 

– Dijaki so ob zaključku strnili misli in jih zapisali v »pogovorno okno«.

 

 

PROJEKT ERASMUS + V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 

13. september 2021

 

Videosrečanje z mentorji vseh šol, kjer smo se dogovorili o terminih izvajanja aktivnosti v novem šolskem letu.

Prvo srečanje v živo za mentorje na Finskem bo od 11. do 13. oktobra 2021.

 

11.–13. oktober 2021/ Srečanje mentorjev projekta vseh vključenih šol na šoli VASKIVUORI SECONDARY SCHOOL v Helsinkih

 

Srečanja sta se udeležili mentorici Marija Vreček Sajovic in Natalija Majes.

Na srečanju smo izmenjali izkušnje na področju digitalnih kompetenc vseh vključenih šol in uporabo digitalnih orodij. Spoznavali smo finski šolski sistem in utrip na srednji šoli Vaskivuoren lukio.

 

Dogovorili smo se o nadaljevanju aktivnosti z dijaki v živo, in sicer:

–      od 12. do 18. decembra 2021 na šoli IESPATACONA v Valencii,

–      od 2. do 8. maja 2022 na šoli CORDOUAN v Franciji.

V naslednjem šolskem letu bo v oktobru 2022 sledilo gostovanje vseh šol na naši šoli, v januarju 2023 pa zaključno srečanje na Finskem.

 

30. november 2021/ Video srečanje vseh dijakov, ki bodo potovali v Španijo

 

Na srečanju so se dijaki spoznali s španskimi vrstniki in svojimi gostitelji. Koordinatorica španske šole, Lucia Carel, je predstavila pester program v času izmenjave. Tema prve mobilnosti dijakov je lažne novice in vpliv socialnih omrežij na življenje posameznikov.

 

1. MOBILNOST / ŠPANIJA (IES PATACONA, VALENCIA) od 13. do 17. decembra 2021

 

AKTIVNOSTI DIJAKOV:

– 1. dan – spoznavanje in predstavitev posameznih držav s prispevkom o lažnih novicah

– 2. dan – obisk lokalne medijske hiše in predavanje psihologinje o vplivu medijev

– 3. dan – spoznavanje z različnimi IKT orodji (Canva,…) za oblikovanje filmov, predstavitev, analiz,…

– 4. dan – obisk Valencie

– 5. dan – sklepni pogovori o krovni temi in izdelava zaključnega videa.

 

Povezava na zaključno videopredstavitev: https://www.youtube.com/watch?v=ozRXJd92IbY

 

2. MOBILNOST / FRANCIJA (Lycée Cordouan, Royan) od 11. do 15. aprila 2022

 

AKTIVNOSTI DIJAKOV:

– 1. dan – spoznavanje dijakov in kratka predstavitev mnenj dijakov o tem, kaj jim pomeni beseda »interakcija«;

– 2. dan – aktivnosti v šoli po skupinah, spoznavanje različnih orodij za promocijo projekta (canva, oblikovanje spletnih strani, twin space, videopredstavitev, izdelava posterjev, časopisnih člankov, oglaševanje na Youtube in Tik Toku);

– 3. dan – ekskurzija z ladjo do svetilnika Phare de Cordouan;

– 4. dan – team building na plaži v Cordouanu, izdelava logotipa projekta v pesku in zaključek delavnic v šoli;

– 5. dan – izdelava zaključne videopredstavitve, predstavitev projekta dijakom Gimnazije Cordouan, zaključna prireditev s podelitvijo certifikatov.

 

Povezava na zaključno videopredstavitev: https://youtu.be/wCwNGYJjsd0