Sajovic-Šuštar Irena

 

IZOBRAZBA | univerzitetno diplomirana muzikologinja

DELOVNO MESTO | učiteljica glasbe
NAZIV | mentorica

 

E-MAIL...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 352

 

Dijake spodbuja h glasbeni dejavnosti in jih navdušuje za obisk koncertov različnih glasbenih zvrsti. Z dijaki oblikuje različne glasbene prireditve na šoli in izven nje.

 

V prostem času rada hodi v planine. Že 20 let poučuje jogo.