Matematika in fizika

Člani aktiva: Tanja Ahčin, prof., Andreja Bogataj, prof., Apolonija Ropret Soklič, prof., Metod Gašperlin, prof., Anže Kršinar, mag. prof., dr. Kristina Leskovar, prof.

 

Dijaki ob učenju matematike in fizike razvijajo sposobnosti natančnega in analitičnega razmišljanja, učijo se razločevati med bistvenim in nebistvenim in se osredotočiti na jedro problema. Kdor si pridobi te sposobnosti, lahko uspe v vsakem poklicu, pri katerem je potrebna natančnost in razmišljanje s svojo glavo.

 

Zato se učitelji matematike in fizike na GFP trudimo dijakom približati matematiko in fiziko na čim prijaznejši način. Pri tem si veliko pomagamo z uporabo sodobne IKT tehnologije. Uporabljamo programe za dinamično geometrijo, za risanje in analizo grafov funkcij, spletno učilnico in druga računalniška orodja. Večkrat se povežemo tudi s profesorji drugih predmetov (kemija, biologija, informatika, ekonomija ...) in tako dijakom predstavimo matematiko in fiziko v življenjskih situacijah in njeno uporabnost na drugih področjih. Ker se zavedamo, da naše dijake zanimajo različne stvari, večkrat pouk pripravimo nivojsko in individualiziramo predstavitev snovi tudi z delom na daljavo.

 

Vsako leto za dijake organiziramo šolsko matematično tekmovanje, ki je vključeno v Mednarodni matematični Kenguru, tekmovanje iz logike, tekmovanje iz razvedrilne matematike, tekmovanje v znanju fizike Čmrlj, tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja in tekmovanje Genius Logicus. Šolsko matematično tekmovanje Kenguru in tekmovanje iz logike sta med našimi dijaki med najpriljubljenejšimi.