Vpis v športni oddelek

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

 

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

 

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/zbirke/storitve/ prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-inizpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/ 

 

Predložiti morajo naslednja dokazila:

 

POMEMBNO:

Dokazila pošljite najkasneje do 2. 3. 2022 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov ....

 

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

 

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola do 28. 3. 2022 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

 

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 4. 4. 2022.