Predstavitev športnih oddelkov

Športni oddelki in dijaki športniki

V športne oddelke vsako leto vpišemo 20 do 22 dijakov športnikov, ostale pa razporedimo tudi v redne oddelke. Pri tem se držimo načela, da po možnosti športnike združimo po športnih panogah, saj tako lažje prilagajamo obveznosti posebnostim posameznih športnih panog. Za delo s športniki skrbita pedagoški in športni koordinator.

 

Vsi ti dijaki imajo status športnika v skladu s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti, kar pomeni, da se jim prilagaja predvsem preverjanje in ocenjevanje znanja oziroma se njihovo delo v šoli načrtuje glede na obremenjenost v športu. Po dogovoru s pedagoškim koordinatorjem profesorji lahko v primeru neizpolnjevanja obveznosti status odvzamejo (tudi pri posameznem predmetu).

 

Dijaki v okviru ur športne vzgoje izvajajo dopoldanske treninge, torej smo program tega predmeta, ki se ocenjuje s številčnimi ocenami, prilagodili športnemu treningu. Te ure vodi učitelj športne vzgoje, s katerim sodeluje trener, ki skrbi tudi za vse preostale treninge dijaka športnika. To velja predvsem za športne oddelke, če trenerji želijo delati na omenjeni način pa tudi za skupine v rednih oddelkih (npr. prilagojen program ŠVZ za skupinske športe).

 

Dijakom omogočamo dodatno delo oz. dodatni pouk pri predmetih, ki jim zaradi odsotnosti delajo največ težav. Dodatne ure (učna pomoč) so namenjene dijakom, ki so največ odsotni in zato snovi ne razumejo oz. bi jo radi utrdili. Pobude za dodatno delo praviloma posredujejo dijaki, lahko pa tudi profesorji ali pedagoški koordinator, ki tudi koordinira dodatno delo z dijaki športniki. Te ure praviloma opravijo učitelji, ki jih redno poučujejo v šoli.

 

Izostanki, ki nastanejo zaradi treningov ali tekmovanj, morajo dijaki, trenerji (zaželeno) ali starši vnaprej najaviti razredniku ali koordinatorju. Pouk dijaki lahko zapustijo le z dovoljenjem profesorjev.


Dijaki športniki, ki se vračajo s treningov in tekmovanj v tujini pozno zvečer, lahko naslednji dan zamudijo tri ure, če pridejo domov med 23. in 1. uro zjutraj. Če se vrnejo kasneje, so naslednji dan opravičeni pouka. Trenerji naj o morebitnem zamujanju še isti dan obvestijo pedagoškega koordinatorja ali razrednika.

 

Več o statusih in delu s športniki si preberite tukaj.

 

Veliko športnikov obiskuje pouk tudi v programu gimnazija in ekonomska gimnazija, kjer jim glede na status in individualne potrebe omogočamo prilagoditve.