Nordijski panožni center

Panožni center za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo je rezultat sodelovanja med Smučarsko zvezo Slovenije, Gimnazijo Franceta Prešerna, Dijaškim domom Kranj ter Ministrstvom za šolstvo. Predstavlja novo obliko dela z dijaki športniki.

 

Namen centra

Namen centra je omogočiti čim več mladim tekmovalcem, da dosežejo kakovostno izobrazbo in kljub temu lahko nadaljujejo z vrhunskim športnim treningom. V starosti od 14 do 18 let so zahteve športa in seveda tudi šole že tako visoke, da so se vsaj nekateri tekmovalci, če ne celo večina, morali v tem obdobju odločiti za eno ali drugo. Posledica je, da smo imeli v Sloveniji kljub zelo številnemu podmladku že v mladinski konkurenci močno zožen izbor kakovostnih tekmovalcev.


To lahko preprečimo z maksimalno uskladitvijo procesov vzgoje in izobraževanja ter športnega treniranja na eni strani, na drugi pa z razbremenitvijo (predvsem finančno) športnih klubov in društev, ki svojim tekmovalcem vse težje omogočajo izpolnjevanje zahtev sodobnega vrhunskega športa. Poleg tega so cilji centra tudi razbremenitev staršev in načrtno delo s strokovnimi kadri na področju nordijskega smučanja itd.

 

Delovanje centra

Dijaki športniki so v trenažnem procesu razdeljeni v skupine po kakovosti, vse skupine pa trenirajo po enakem sistemu. Najkvalitetnejša skupina je mladinska reprezentanca Slovenije. Treningi potekajo večinoma na skakalnici v Kranju in v šolski telovadnici. Trenerji vodijo evidence v osebnih mapah in mesečno poleg treningov izvajajo tudi testiranja in meritve, ki jih deloma financirani šola. Na šoli je organizirana tudi psihološka priprava s priznanim športnim psihologom in preventiva ter oskrba poškodb s fizioterapevtom. Tako poskušamo mladim skakalcem in nordijskim kombinatorcem omogočiti čim višji standard športne priprave ob istočasnem gimnazijskem šolanju.

 

V nastajanju je tudi državni panožni center za tek in biatlon. Prva generacija se je vpisala v šolskem letu 2019/20.