Vpis v športni oddelek

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK

 

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

 

Predložiti morajo naslednja dokazila:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,
  • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

 

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/zbirke/storitve/ prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-inizpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/ 

 

POMEMBNO:

Dokazila pošljite najkasneje do 4. 3. 2021 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov ....

 

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

 

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola do 26. 3. 2021 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

 

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 2. 4. 2021.

 

 

Izjava trenerja (PDF)

Potrdilo nacionalne panožne športne zveze (PDF)

Navodila za izpolnjevanje obrazca (PDF)