Vpis v športni oddelek

Dijaki, ki bi se radi vpisali v program ekonomske gimnazije – športni oddelek, morajo poleg vseh že navedenih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

  • psihofizična sposobnost (potrdilo izda pooblaščeni zdravnik ali zdravnik specialist medicine dela in športa);
  • športni dosežki (kandidate panožne zveze razvrstijo na podlagi športne uspešnosti v statuse A, B in C).

 

Kandidati za vpis v ta oddelek morajo, v skladu z datumi iz rokovnika o vpisu v srednje šole (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport), na šolo oddati naslednja dokazila:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;
  • izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;
  • s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega športnika (vključno s podatki o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;
  • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o kategorizaciji, če jo kandidat ima;
  • kopija spričevala 8. razreda OŠ;
  • kopija športnovzgojnega kartona.

 

Po prejetih dokazilih za vpis v športni oddelek bomo s kandidati opravili še individualne pogovore in jim izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev. Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidati izda šola potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v športni oddelek, oddajo prijavo za vpis na šolo, tako kot ostali kandidati.

 

Izjava trenerja (PDF)

Potrdilo o članstvu v športnem klubu (PDF)

Potrdilo o registraciji - športna zveza (PDF)

Navodila za izpolnjevanje potrdila članstva v klubu (PDF)

Navodila o izpolnjevanju obrazca o registraciji (PDF)