Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14)

 

V veljavo je stopil nov pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, ki natančneje opredeljuje pogoje za dodelitev Zoisovih štipendij: vložitev vloge za pridobitev Zoisove štipendije, izračun povprečne ocene, izjemne dosežke, nadaljevanje štipendiranja in druga vprašanja povezana z dodeljevanjem Zoisovih štipendij.

 

Pravilnik je dostopen na povezavi:

www.pisrs.si/.../pregledPredpisa?id=PRAV12115