Športni in kulturni dnevi

Med šolskim letom pripravimo več športnih in kulturnih dni, da bi se tako dijaki seznanili z različnimi športnimi dejavnostmi, spoznali razsežnosti slovenske in tuje kulture, predvsem pa, da bi se družili, uživali in naučili kaj novega.
Sprotne dejavnosti so redno objavljene na spletni strani (Aktualno) in na Facebooku.