Nadstandardni program športne vzgoje

Šola kot nadstandardno storitev ponuja v 1. letniku zimski in v 2. letniku letni tabor.
Ker te vsebine presegajo okvir pouka športne vzgoje, jih je treba doplačati (tudi izvajajo se zunaj šole).
Namen vsebin je dijake seznaniti z novimi športi, jim približati naravo in jih navajati na aktivno preživljanje prostega časa.
Pogoj za izvedbo zimskega in letnega tabora je zadostno število udeležencev.