Poziv k uporabi elektronske vloge za izdajo subvencionirane vozovnice preko portala eUprava

Spoštovani dijaki,

 

na portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html) lahko uredite subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu in z e-identiteto oddate vlogo za subvencionirano vozovnico in izvedete spletni nakup vozovnice.

 

Po oddaji elektronske vloge takoj prejmete odločitev in lahko s potrjeno vlogo nadaljujete s spletnim nakupom vozovnice pri izbranem prevozniku.

 

Vlogo morate oddati vsi, ki prvič prosite za subvencionirano vozovnico, in tisti, ki želite podaljšati veljavnost vloge iz preteklega šolskega leta.

 

Ministrstvo za infrastrukturo je zagotovilo za vse dijake, ki zaradi ukrepov COVID 19 niste mogli uporabljati javnega prevoza potnikov, zapis neizkoriščene vrednosti vozovnic na kartici IJPP. To vrednost lahko izkoristite ob nakupu vozovnice za novo šolsko leto. Spletni nakup subvencionirane vozovnice z upoštevanjem neizkoriščene vrednosti vozovnice iz preteklega šolskega leta trenutno še ni vzpostavljen. Informacija o spletni prodaji, ki bo omogočila koriščenje te vrednosti, bo objavljena v medijih.

 

Da bi zmanjšali nevarnost okužb s COVID 19, prosimo vse upravičence do subvencionirane vozovnice, da vlogo in vozovnice za novo šolsko leto v celoti uredite preko spleta.

Ogled seznama objav