Model kakovosti

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

S certifikatom kakovosti KzP dokazujemo, da imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki skozi nenehne izboljšave zagotavlja dvigovanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa in odličnosti zavoda ter s tem uresničevanje poslanstva in razvojne vizije.

Vodja kakovosti Gimnazije Franceta Prešerna: Sabina Konc, mag.

 

Člani komisije za kakovost:

 • Sabina Konc (vodja)
 • Tanja Ahčin (namestnica)
 • Vesna Arh
 • Romana Čemažar
 • Vera Dušak Prevc
 • Irena Rakovec Žumer
 • Darka Kern
 • Metod Gašperlin

 

Kazalniki, ki jih redno spremljamo, so:

 1. Rezultati mature
 2. Vpis (ali delež populacije, ki se vpisuje na našo šolo, ostaja enak ne glede na demografski padec; kako je v primerjavi z vpisom na druge gorenjske šole)
 3. Statusi športnika, kulturnika in uspešnost teh dijakov
 4. Število dijakov, vključenih v projekte, natečaje in tekmovanja, vključenost v projekte na mednarodni ravni; število priznanj na športnih in nešportnih tekmovanjih
 5. Število dijakov, ki niso zaključili letnika oz. ponavljajo
 6. Stopnja zadovoljstva dijakov in zaposlenih
 7. Število razredov z razrednimi vizijami
 8. prihodki in odhodki iz pridobitne dejavnosti
 9. število enot, za katere so sklenjene pogodbe
 10. število udeležencev tečajev in izobraževanja odraslih
 11. stroški ogrevanja

 

Model kakovosti KzP smo uvedli v letu 2007/2008. Od tedaj vsako jesen izpeljemo notranjo in vsako pomlad zunanjo presojo.

 

Več o družbeni odgovornosti