Dijaška skupnost

V dijaško skupnost Gimnazije Franceta Prešerna so vključeni vsi dijaki. Sestankov se udeležujejo predstavniki razredov oziroma njihovi namestniki, ki svoje sošolce in sošolke natančno obveščajo o vseh informacijah, ki so za njih pomembne.

 

 

Dijaška skupnost sodeluje pri:

  • razvoju pripadnosti šoli,
  • razvoju solidarnosti in boljše komunikacije med dijaki,
  • spodbujanju boljše komunikacije med dijaki in zaposlenimi,
  • razvoju medgeneracijske solidarnosti,
  • sooblikovanju ciljev šole,spodbujanju dijakov pri vključevanju v projekte,
  • volitvah predstavnikov v organe šole (svet šole, šolski sklad...),
  • povezovanju dijakov Gimnazije Franceta Prešerna z dijaki drugih šol,
  • pri odpravi morebitnih težav v okviru Gimnazije Franceta prešerna, ki se tičejo dijakov.

 

Dijaška skupnost načrtuje kar nekaj dejavnosti, pri katerih se bo aktivno vključevala v organizacijo in izvedbo: sprejem dijakov prvih letnikov, obisk varovancev Doma starejših občanov v Preddvoru, organizacija in izpeljava športno-glasbenih prireditev, izpeljava humanitarnih akcij, poredaja Ključa modrosti, sodelovanje v projektih, natečajih, razpisih ipd.

 

Mentor Dijaške skupnosti GFP je profesor mag. Blaž Mršić.